“Ik ben nog trotser als iedereen met dezelfde mond praat”

Crowe Foederer groeit succesvol en heeft de ambitie om sterk
verder te groeien. Het accountants- en advieskantoor wil daarom de
landelijke naamsbekendheid richting klanten en de arbeidsmarkt verder
vergroten. Op een manier die past bij Crowe: met de vakkennis,
no-nonsense, recht door zee, met respect, aandacht voor het individu,
het team en oog voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Louis van Gaal: “Ik heb blijkbaar die uitstraling, daar ben ik trots op, evenals
om jullie collega te worden. Maar ik ben nog trotser als iedereen met dezelfde mond praat.”

Crowe Foederer kent de laatste jaren een dubbelcijferige groei. Door verbreding, maar ook verdieping van de multidisciplinaire dienstverlening. “De groei leidt tot succes maar succesvol blijven vereist verdere groei”, aldus bestuursvoorzitter Johan Daams. “Als Crowe doen we het op onze eigen manier. Je kunt op diverse manieren een jaarrekening maken, je kunt bij andere accountancy- en advieskantoren werken, maar de benadering van Crowe maakt het bedrijf tot wat het is.” Geen wonder dat de campagne ‘à la Crowe’ luidt. De onderscheidende, eigenzinnige manier van werken – en communiceren – is de belofte van het hele bedrijf. Daar moest natuurlijk ook een aansprekend gezicht bij worden gezocht, een autoriteit die kan worden geassocieerd met de kernwaarden van Crowe.

Johan Daams zocht de succesvolle voetbalcoach en zijn vrouw Truus op in Portugal, samen met sportmarketeer Bob van Oosterhout, waar zij met Louis spraken over de samenwerking met Crowe. Volgens Johan ‘is Louis van Gaal de verpersoonlijking van onze eigen wijze van werken’. “Dat maakt Van Gaal de magneet van onze campagne om ons doel te bereiken”, duidt Johan. “Het streven is bovendien om de persoonlijke aanpak die Crowe kenmerkt te laten zien. Daarvoor komen in de campagne collega’s aan het woord over de eigen en persoonlijke manier waarop ze hun werk uitvoeren en naar het vak kijken.” Authentiek zijn en blijven is de kracht van zowel Crowe als Louis van Gaal. Naast groei en ambities komen in de campagne leiderschap, talentontwikkeling, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid aan bod. Allemaal kwalificaties waaraan de buitenwereld Louis van Gaal en waarin hij zichzelf herkent. Normen en waarden, structuur, organisatie, individu, persoonlijkheid, grenzen en vrijheid zijn verder belangrijke elementen van zijn (voetbal)filosofie, die ‘de totale mens’ omvat.

Coach
De begrippen vallen met regelmaat in het gesprek met de oud-profvoetballer en voormalige voetbalcoach van Ajax, Barcelona, AZ, Bayern München, Manchester United én Oranje. Louis van Gaal is een van de meest succesvolle Nederlandse coaches ooit. Hij won vele prijzen in het internationale topvoetbal, van nationale bekers tot nationale kampioenschappen in Spanje en Duitsland, én de Champions League – in 1995 met Ajax-, evenals de UEFA Super Cup met Barcelona. Hij was drie keer coach van Oranje, waarmee hij in 2014 tijdens het WK in Brazilië derde werd. Louis was technisch en algemeen directeur van Ajax. Hij is veelvuldig onderscheiden, onder andere met de Eredivisie Oeuvre Award vorig jaar. Hij werd in 2023 bovendien door de KNVB benoemd tot Bondsridder. Momenteel is hij adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax om de club er weer mee bovenop te helpen

Perfectionist
Louis van Gaal is Amsterdammer van geboorte en groeide op in een katholiek gezin van negen kinderen. Dat heeft hem gevormd. Zijn vader stierf jong, Louis was elf, waarna zijn moeder de kinderen alleen opvoedde. Normen en waarden, structuur en een strakke organisatie hielden het gezin draaiende, aldus Louis. Binnen dit ‘team’ kende elk kind zijn verantwoordelijkheid in de vorm van een taak en nam die ook. Zo schilde Louis elke dag de aardappelen. “Gewoon een gezin met regels”, typeert hij. Dit én het voetballen met vriendjes op straat – “Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt” – legden de basis voor zijn latere visie op leiderschap en het leiden van een organisatie, of het nu een voetbalteam betrof of de club. Louis schiep de randvoorwaarden voor het functioneren van het individu als lid van het team, volgens zíjn ideeën en richtte de organisatie in naar zíjn inzicht voor een optimale prestatie. Altijd wilde hij eerst de mens achter de voetballer leren kennen om hem vervolgens in zijn kracht te kunnen zetten en verder mee te helpen ontwikkelen.

In deze (topsport-)omgeving had het individu alle vrijheid, aldus Louis. Wie niet mee wilde, viel af, al wendde hij eerst al zijn invloed aan om de betrokkene van zijn filosofie te overtuigen en mee te krijgen in het verhaal. Als dat niet lukte, nam hij afscheid van de speler. Overigens trok hij voor zichzelf dezelfde conclusie als de organisatie niet volgens zijn visie wilde functioneren: “Ik ben een perfectionist. Dan stap ik op.” Maar Louis bood spelers eerst wel volop de kans om hun gelijk te bewijzen. Maar daarmee begeef je jezelf op glad ijs, want iedereen moet het gevoel hebben dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Communicatie is een ander woord dat hij veelvuldig in de mond neemt als hij praat over leiderschap. Louis vindt dat hij ook daar sterk in is. Duidelijke en persoonlijke boodschappen zijn een voorwaarde om doelen te bereiken. Dat deed hij in de regel via één-op-één gesprekken in zijn kantoor, nooit binnen het team, in de kleedkamer. De inzet is altijd verbetering, door te wijzen op goede acties en niet alleen op fouten: “Belonen in plaats van straffen.” Het is een uitvloeisel van zijn pedagogische opleiding aan de Academie voor Lichamelijke opvoeding.

Kwaliteit
Uiteindelijk moet iedereen binnen de organisatie doordrongen zijn van onze geëvolueerde filosofie en visie. Het is de enige
manier om gezamenlijk tot grote hoogten te stijgen en resultaten te behalen, stelt Louis. “En binnen die grenzen kan iedereen vervolgens zichzelf zijn en gemakkelijker bewegen. Dat is ook een soort vrijheid, en dat vinden mensen prettig”, vult hij aan. Voorwaarde is wel dat het individu de kwaliteit heeft om het beleid uit te voeren. “Dat is belangrijk want daar gaat het om”, legt hij uit. “Als je de kwaliteit niet hebt, kun je binnen een organisatie nooit jezelf zijn en functioneer je niet.” De leider bepaalt of liever gezegd zoekt de balans tussen de evaluaties uit het veld en de recente aangehouden visie van de club of bedrijf, verklaart hij.

“De inzet is altijd VERBETERING, door te wijzen op
goede acties en niet alleen op fouten: ‘Belonen in plaats van straffen’”

In zijn geval was dat de coach Van Gaal. “Het team is nooit groter dan de club, maar de situatie kan zich voordoen dat het team belangrijker is. Dan kan het in mijn ogen niet zo zijn dat een voorzitter van de club zich daar mee gaat bemoeien. Als dat gebeurt, ben ik weg. Spelers, of medewerkers, kunnen ook goede ideeën hebben, vooral omdat ze in het veld werken. Je kunt het nooit in je eentje doen. Dat moet je op zo’n moment ook kunnen erkennen.” “Kijk, als je negenennegentig van honderd keer gelijk hebt, is het niet zo moeilijk om een keer toe te geven”, lacht hij. “Je moet altijd eerlijk zijn. Dus als je een fout maakt, kun je dat maar beter toegeven. Als je dat ontkent, betekent dit vaak het begin van het einde. Kijk naar onze premier…” Hij zegt het in relatie tot zijn kijk op leiderschap, want Louis is de eerste om toe te geven dat het hem ontbreekt aan kennis over en ervaring met de landelijke politiek om met gezag over Rutte te oordelen.

Talenten
Kennis – studie volgens Van Gaal – en ervaring zijn twee pijlers onder kwaliteit. Belangrijker bijvoorbeeld dan het bezitten van het juiste dna omdat een (ex-)speler of medewerker al lang vertrouwd is met de cultuur van de club of het bedrijf. Hij noemt Ajax als voorbeeld: “Daar heeft iedereen het over dna als een kwaliteit, maar dat is onzin.” Belangrijker is om als talent te zijn opgeleid binnen de club, meent Louis, en zo vertrouwd te raken met de normen en waarden, structuur en organisatie buiten het voetbalveld en het spelsysteem en discipline binnen de lijnen. Louis: “Het is een proces. In deze individualistische wereld denkt iedereen dat ie het beter weet…” Talenten zijn door hun frisheid bij uitstek geschikt om de hiërarchie binnen het team op te schudden, waardoor zelfgenoegzaamheid bij de vedetten wordt bestreden.

Hun plek kan immers zo worden ingenomen door de aanstormende talenten. “Een grote bek in de kleedkamer is in mijn ogen nou niet de belangrijkste eis aan een leider. Een leider moet kunnen beïnvloeden, de visie kunnen vertalen. De visie is de basis. En als ik verantwoordelijk ben, dan bepaal ik hoe die visie wordt bijgestuurd. Als ik Johan Daams was, zou ik het bij Crowe ook zo doen.”

Spieren voor spieren
Wat Louis ook van huis uit heeft meegekregen, is aandacht voor en het helpen van mensen die het minder breed hebben. Als coach van Ajax is hem veelvuldig gevraagd of hij zich niet wilde verbinden aan een goed doel. Hij koos voor Spieren voor Spieren ‘omdat voetballers afhankelijk zijn van hun spieren’. “Voetballers kunnen maanden uit de running zijn als ze geblesseerd raken. Voor je functioneren zijn spieren ontzettend belangrijk. Zij hebben veel invloed op je welzijn.” Truus en Louis zijn sinds 2000 ambassadeur van de stichting. In 2014 zijn beiden zelfs benoemd tot ere-ambassadeur. “En zoals bij alles waarbij ik betrokken ben, wil ik ook hier volop voor kunnen gaan. Dat moet je je zelf ook opleggen, anders werkt het niet. Je moet committed zijn, dan kun je ook alles geven.” De stichting heeft als doel alle spierziekten te verslaan, bijvoorbeeld via het werven van fondsen voor onderzoek en behandeling in de diverse medische kindcentra. Louis: “En als je dan de kinderen met spierziekten ontmoet, ziet hoe zij hiermee omgaan, dat is geweldig. Dat doet alleen al je hart breken.” Waarna hij als vanzelf in de rol van ambassadeur kruipt: “Ik hoop dat Crowe ook iets voor Spieren voor Spieren kan betekenen, dat zou mooi zijn…”

Vraag hier de Nuance gratis aan

Via onderstaand contactformulier kunt u uw gegevens achterlaten zodat wij u een exemplaar van Nuance toe kunnen sturen.