Terug
HR Services 19-06-24

Opname webinar “Mens & AI: de evolutie van werk”

De kunst van het samenwerken tussen professionals en AI, nu en de toekomst

Hoe bereik je synergie tussen menselijke capaciteiten en de opkomst van Artificial Intelligence (AI) in diverse facetten van werk en het bedrijfsleven? Deze vraag staat centraal in de inspirerende en praktische sessie over “Mens en AI: de evolutie van werk”.

In deze sessie lieten we niet alleen de mogelijkheden van AI zien, maar ook de impact ervan op verschillende functiegebieden binnen organisaties. Door middel van boeiende voorbeelden en praktische inzichten zullen we de rol van AI belichten vanuit verschillende perspectieven.

Wat kun je verwachten?

  • Ontdek hoe AI bedrijven kan versterken en processen kan optimaliseren in diverse vakgebieden zoals finance, IT en HR.
  • Leer hoe AI kan worden ingezet om menselijke capaciteiten te versterken en efficiëntie te vergroten.
  • Krijg inzicht in het software-landschap en de mogelijkheden van bijvoorbeeld Chat-GPT,  Microsoft Copilot, etc.
  • Ontdek inspirerende voorbeelden van AI-implementaties in de praktijk en het managen van de veranderingen die het met zich meebrengt in de organisatiecultuur, processen en vaardigheden.
  • Krijg inzicht in de toekomst van werk en hoe AI een integraal onderdeel zal worden van onze professionele ecosystemen.
  • Tips voor het vergroten van de adoptie: hoe bevorder je dat jouw mensen nieuwe technologische tools, systemen en processen omarmen en integreren in hun dagelijkse leven of werk.
  • Kennismaking met een volwassenheidmodel op het gebied van Tech, Data & AI.

Deze sessie biedt een unieke gelegenheid om te leren van experts op het gebied van AI en werk.

Opname bekijken

Quick Scan

Om uw organisatie verder te ondersteunen, nodigen we u uit om de Tech, Data & AI Quick scan in te vullen. Deze Quick scan is ontworpen om u inzicht te geven in de huidige en gewenste situatie van uw organisatie op vier essentiële pijlers: Data, Technologie, Mens en Organisatie.

Na het invullen ontvangt u deze maand het rapport met daarin een situatieschets van uw organisatie. Bovendien geven we globaal een toelichting van het volwassenheidsniveau van uw organisatie per pijler. Ook krijgt u tips hoe u dit naar het volgende niveau kan brengen. Kortom: een to-the-point adviesrapport, dat kan dienen als een “eerste foto” van uw organisatie op het gebied van Tech, Data & AI.

Quick Scan invullenBram Krijnen
Partner HR Services
LinkedInMarcel Donkers
Innovatie Partner
LinkedIn