Terug
HR Services 23-11-23

7 stappen om met de CO2-registratieplicht inzake mobiliteit aan de slag te gaan

Als u actief met CO2-registratie mobiliteit aan de slag gaat volg dan onderstaand stappenplan.

Stap 1: Bepaal het doel en de scope
Definieer het doel van de CO2-registratie in uw organisatie. Wilt u bijvoorbeeld zelf de focus leggen op het actief bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, enkel voldoen aan wettelijke voorschriften of misschien deze kans aangrijpen voor het verbeteren van het bedrijfsimago? Bepaal de scope van dit project inclusief welke mobiliteitsmiddelen en activiteiten er in uw organisatie worden opgenomen in de registratie.

Stap 2: Verzamel gegevens
Identificeer de verschillende mobiliteitsbronnen in de organisatie en maak een gap-analyse voor de gegevens die nog ontbreken. Denk bij mobiliteitsbronnen aan auto’s, vliegreizen of openbaar vervoer. Verzamel de ontbrekende gegevens over bijvoorbeeld het aantal reizen (woon-werk en zakelijk), de afstanden, het brandstofverbruik en andere relevante factoren.

Stap 3: Stel doelen en maatregelen
Wit u je actief bijdragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot? Denk dan na over het door vertalen van de collectieve doelstelling naar organisatiedoelstellingen en stel medewerkers in de gelegenheid om hier aan bij te dragen en bewuste keuzes te maken. Introduceer bijvoorbeeld een fietsregeling, een beleid voor thuiswerken of ga voor elektrische voertuigen in het wagenpark.

Stap 4: Kies registratietools en -systemen
Selecteer de juiste tools en systemen om de gegevens vast te leggen en bij te houden. Dit kan variëren van eenvoudige spreadsheets tot gespecialiseerde softwareplatforms.

Stap 5: Creëer bewustzijn en betrokkenheid
Informeer medewerkers over het belang van CO2-registratie en betrek hen bij het proces.
Moedig duurzaam reisgedrag aan, zoals carpoolen, fietsen, of gebruik van het openbaar vervoer.

Stap 6: Monitor en rapporteer
Stel regelmatige rapportagecycli vast om de gegevens te analyseren en te rapporteren.
U bent verplicht om de gegevens te rapporteren aan het RVO. U kunt de gegevens natuurlijk ook communiceren naar de interne organisatie om het maken van bewuste keuzes te stimuleren.

Stap 7: Evalueer en herzie
Evalueer regelmatig de voortgang ten opzichte van de gestelde doelen en de effectiviteit van de genomen maatregelen. Pas het proces en de maatregelen aan op basis van de resultaten en veranderende behoeften.

Advies of hulp nodig?
Wij zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over deze regeling. Indien u de gegevensverzameling via een enquête wilt ophalen kunnen wij de vragenlijst maken, uitzetten en de gegevens voor u verzamelen. Indien gewenst kunnen wij de registratie ook voor u indienen in de portal. Daarnaast kunnen wij meedenken op tech gebied over het goed kunnen opslaan van de gegevens in uw HR-softwareapplicaties bijv. NMBRS, Loket en Daywize.

Crowe denkt dus graag mee over de mogelijkheden, middels advies en slimme rapportagetools.

Karen de Vroome
HR consultant
Telefoon: +31 (0)6 82 31 47 18
E-mail: k.vroome@crowefoederer.nl

Leonie de Groot
Partner HR Services
Telefoon: +31 (0)6 82 31 31 39
E-mail: l.groot@crowefoederer.nl