Matchis zoeken voor stamcellen

Een patiënt met leukemie of een andere ernstige bloedziekte kan genezen dankzij de stamcellen van een donor. Nog steeds is het niet mogelijk om voor elke patiënt op tijd een passende stamceldonor te vinden. De kans op een donor binnen de familie van de patiënt is slechts 30%. Als er geen familiedonor is, gaat Matchis op zoek naar een niet-verwante donor. Een gesprek met Jaap Dijkman, directeur-bestuurder van Matchis.

Even voor de duidelijkheid: als je je laat registeren als stamceldonor is de kans klein dat je daadwerkelijk opgeroepen wordt als donor. Er moet maar net een patiënt zijn met hetzelfde weefseltype. Jaap Dijkman wil het maar even gezegd hebben. Hij vertelt bevlogen over ‘zijn’ Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren waar hij zich sinds 2016 voor inzet. “Het belang van veel geregistreerde donoren is groot, want er zijn tienduizenden verschillende weefselgroepen”, vertelt hij. “Je kunt het vergelijken met bloedgroepen: als je bloed toegediend krijgt, moet het jouw bloedgroep zijn. Voor je afweersysteem is het net zo cruciaal dat je stamcellen krijgt van iemand met dezelfde weefselgroep. Alleen zijn dat dus veel meer groepen. Vandaar dat we veel potentiële donoren willen registeren en dat de kans dat je wordt opgeroepen niet zo groot is.”

Download hier het volledige artikel uit de Nuance