Klachtenregeling Crowe Vitaal

Klachtenregeling

Heeft u een probleem of klacht? Ons uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht; samen met uw contactpersoon.

Voor het indienen van een klacht verwijzen wij u naar onze procedure: klachtenregeling van Crowe Foederer Vitaal B.V.