Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit als noodzakelijke voorwaarde van onze dienstverlening

Onze drie kwaliteitspijlers

We onderscheiden de volgende kwaliteitspijlers:

  1. Het voldoen aan wettelijke richtlijnen en beroeps-technische kaders en normen
  2. Het voldoen aan kantoorrichtlijnen en -standaarden en correct gebruik van de beschikbare tools en oplossingen
  3. Het beantwoorden van de klantvraag en voldoen aan de klantverwachtingen

Commissie Vaktechniek

Crowe Foederer kent een corporate kwaliteitsaanpak welke onder verantwoordelijkheid staat van onze Corporate Commissie Vaktechniek en die hieronder is weergegeven. Deze commissie is verdeeld naar de verschillende service Lines met hun eigen vaktechnische normen en standaarden alsmede een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vanuit ons multidisciplinaire benadering.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van CVC en haar onderliggende (sub)commissies voor de komende jaren zijn:

  • Ons kwaliteitsbeleid is opgenomen in onze kwaliteitshandboeken. De CVC houdt deze up to date;
  • Doorlopend kritisch beoordeling van de opzet en werking van de kwaliteitsbeheersingsmaatregelen via een systeem van self assessment, interne reviews en externe reviews;
  • Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve bezetting en continuïteit van CVC en (sub)commissies;
  • Aanleveren input voor opleidings- en trainingsprogramma voor de hard controls met jaarlijkse evaluatie;
  • Optimale inrichting van de organisatie belast met audit opdrachten.
Projectmanagement en PMO

Roadmap audit

Het kwaliteitsbeheer rondom audit opdrachten zal verder nog extra aandacht nodig hebben vanuit de maatschappelijke, politieke en beroeps technische discussie rondom de kwaliteit van de audit. Crowe Foederer heeft daarvoor een roadmap waarin de kwaliteit voor de dienstverlening in het algemeen maar specifiek voor de audit wordt geborgd. Een dergelijke roadmap is en maakt onderdeel uit van de voortdurende beoordeling en eventuele verbetering van de kwaliteitsbeheersingsmaatregelen. Verdere focus op kwaliteit zal ook leiden tot verdere investeringen in de organisatorische beheersing daarvan. Zowel voor Commissie Vaktechniek als voor Compliance.

Intern toezicht: Compliance Officer

Het toezien op de naleving van de kwaliteitsbeheersingsmaatregelen vindt plaats door onze compliance officer. De werkzaamheden van de compliance officer zijn opgenomen in een uitgebreid compliance programma.

Als organisatie blijven we investeren in de organisatie en bezetting van Vaktechniek en Compliance.

Terug naar Helder verslag 2022
Transfer pricing