Kerncijfers 2022

In 2022 is onze omzet met 28% gegroeid.
Het aantal medewerkers steeg met 24%

Forse groei, zowel autonoom als door overnames

In 2022 zijn we weer flink gegroeid met 28% meer omzet dan in 2021 en 24% meer medewerkers. Onze totale omzet is daarmee toegenomen tot € 73,4 miljoen en het aantal collega’s groeide tot 627. Daarmee overtrof de groei in 2022 onze eerdere verwachtingen. De groei is voor de helft autonoom én voor de andere helft afkomstig uit overnames.

Kerncijfers: Crowe Foederer totaal

Groei door overnames

In 2022 zijn Arbodienst PDC Veghel, gespecialiseerd in vitaliteit en verzuim, en Contour Accountants met vestigingen in Venlo en Venray overgenomen. Dit heeft geleid tot een uitbreiding vanuit overnames met 70 medewerkers. Daarnaast werd in december 2022 bekend gemaakt dat Wijs Accountants per 1 januari 2023 is samengevoegd met Crowe Foederer waardoor er in 2023 bijna 20 medewerkers bijkomen. ‘In de extreem krappe markt voor accountancy & advies vindt een consolidatieslag plaats waardoor overnames een belangrijke bron van groei vormen. Ook de komende jaren blijven we geïnteresseerd in partijen die onze organisatie kunnen versterken. Daarbij letten we met name op de natuurlijke ”fit” met onze organisatie en kijken we gericht naar versterkingen binnen onze diverse service lines, specialistische deelgebieden of goede geografische aanvullingen’, aldus CEO Johan Daams.

Kerncijfers: Groei per serviceline

De forse (autonome) groei is terug te zien bij al vrijwel al onze diensten, waarbij onze servicelines die zich bezighouden met accountancy en tax het snelste groeien. De vraag naar deze diensten zien we de afgelopen jaren steeds sterker toenemen vooral door toenemende wet- & regelgeving en complexiteit in de vraagstukken die leven bij onze klanten.

Onze serviceline Technology laat een minimale omzetgroei zien. Dit komt vooral door het transformatieproces waarin ons dochterbedrijf ACA-IT solutions zich bevindt, van technische oplossingen met een hard- & software aandeel naar diensten met een groter aandeel van IT-consultancy. Daarbij kan gedacht worden aan cybersecurity, ERP implementatie en diverse cloudoplossingen.

De krimp in consultancy komt vooral doordat deze advies-activiteiten steeds meer vanuit onze andere servicelines plaatsvindt.

Kerncijfers: Groei in mensen

In een zeer krappe arbeidsmarkt lukt het ons nog steeds om fors te groeien in aantal medewerkers. Waar we begin 2022 nog 506 medewerkers in dienst hadden startten we in 2023 met 627 medewerkers. Deze groei bestaat naast overnames voor een belangrijk deel uit succesvolle eigen wervingsactiviteiten en inspanningen om huidige medewerkers te behouden.

De sleutel van onze groei en behoud van collega’s zit vooral in blijvende investeringen in opleidingen & trainingen en een hoge medewerkerstevredenheid. 81% van onze medewerkers gaven ons in 2022 een score van 7 of hoger in het jaarlijks gehouden tevredenheidsonderzoek. Tevens zien we dat het, ook in Corona-tijd, blijven investeren in stagiaires en werkstudenten leidt tot een flinke instroom aan startende professionals. Ook zijn we verheugd om te zien dat de verdeling man – vrouw licht verbeterd. Hier willen we de komende jaren verdere stappen in zetten om uiteindelijk op een 50/50 verdeling uit te komen in 2026.

Kerncijfers: Onze mensen