Introductie van de ‘doorlopende machtiging’ door de Belastingdienst

De Belastingdienst biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om de belastingadviseur (of boekhouder) te machtigen om zogenoemde serviceberichten aanslagen (SBA) te ontvangen. De gemachtigde belastingadviseur ontvangt dan serviceberichten over aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen, die de Belastingdienst op papier naar belastingplichtigen stuurt.

In overleg met de diverse brancheorganisaties is er een nieuwe procedure tot stand gekomen en is er vanaf 1 september 2021 de mogelijkheid voor een doorlopende machtiging. De doorlopende machtiging kan worden aangevraagd voor de SBA’s inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, toeslagen en voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA) inkomstenbelasting. Hierdoor vervalt de jaarlijkse stroom van machtigingsbrieven. De machtiging is doorlopend, maar is uiteraard opzegbaar.

Houd uw brievenbus in de gaten!

Nadat uw belastingadviseur de doorlopende machtiging heeft aangevraagd bij de Belastingdienst, ontvangt u één of meerdere brieven van de Belastingdienst. Bij akkoord moet iedere de doorlopende machtiging per belastingmiddel door uw belastingadviseur tijdig geactiveerd worden. De belastingadviseur heeft daarvoor de brieven van de Belastingdienst nodig.

ADVIES: Houd uw brievenbus in de gaten en stuur de brieven van de Belastingdienst tijdig door naar uw belastingadviseur of contactpersoon.