Transfer pricing

Transfer pricingTransfer pricing in het kort

Transfer pricing gaat over prijzen voor goederen en diensten die groepsvennootschappen elkaar in rekening brengen. Deze prijzen dienen te worden bepaald en onderbouwd door het volgen van internationale complexe regels.

Deze regels en de toepassing ervan door bedrijven heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen, zeker ook van de Belastingdienst. Voor het grootste deel vormt dit een ‘compliance verplichting’; erg belangrijk want:

  • de bewijslast kan worden omgedraaid;
  • mogelijke boetes zijn erg hoog; en
  • hoge (dubbele) belasting dreigt als er niet een deugdelijk transfer pricing beleid en/of documentatie is.

Het is daarnaast ook zaak om bij het voldoen aan deze verplichting te bekijken in hoeverre de belastingpositie van uw bedrijf kan worden geoptimaliseerd. Zijn er bijvoorbeeld verliezen in bepaalde landen? Zijn de belasting tarieven of de belastingregimes in de verschillende landen verschillend? Is het mogelijk om een bepaalde functie in het ene land danwel in het andere te plaatsen? Allemaal vragen die aandacht behoeven wanneer er een ‘optimaal transfer pricing beleid’ wordt ontwikkeld danwel een beleid dient te worden aangepast. Wij bij Crowe Foederer hebben de specialisten die u op een praktische manier kunnen ondersteunen zowel bij compliance als voor planning opdrachten.

Hoe krijgt u een goed beeld over transfer pricing?

Wij nemen de mogelijkheden van transfer pricing in een eerste gesprek zorgvuldig met u door. Zo krijgt u ondermeer een goed beeld of de prijzen van de vestigingen binnen de verschillende landen op de juiste wijze zijn bepaald en of de documentatie op orde is. Een analyse van de situatie door onze specialisten van het transfer pricing team kan u snel veel extra inzicht opleveren. De advieskosten worden in het eerste gesprek met u afgestemd.