Fiscale risicobeheersing

Fiscale risicobeheersingBinnen een onderneming vinden constant (rechts)handelingen, transacties en gebeurtenissen plaats die fiscale gevolgen kunnen hebben. Hoe zorg je er nu voor dat je de gevolgen van deze fiscaal relevante “ events” ook altijd volledig en juist in de aangifte verwerkt? Of anders gezegd: hoe beheers je fiscale risico’s en blijf je in control? Indien fiscale risico’s zich manifesteren kunnen deze een zeer grote financiële impact hebben, maar ook voor behoorlijke imago schade zorgen.

Ook de fiscus als toezichthouder vindt een adequate beheersing van fiscale risico’s van groot belang, ongeacht of er al dan niet sprake is van een Horizontaal Toezicht convenant. In toenemende mate steunt de fiscus bij haar toezicht op het aanwezige stelsel van fiscale risicobeheersing (Tax Control Framework of TCF).

Een effectief TCF betekent een waarborg voor een juiste aangifte maar ook voor aangepast toezicht door de fiscus. Aangezien de fiscus een aanzienlijk lagere materialiteitsgrens hanteert dan bijvoorbeeld de accountant bij het jaarwerk betekent dit een duidelijke vermindering van de kans op correcties bij een boekenonderzoek.

Om fiscale risicobeheersing effectief te laten zijn moet het TCF zijn ingebed in de dagelijkse business. Om het beheersbaar en praktisch uitvoerbaar te houden moet het TCF slim worden opgezet.

Door onze grote ervaring in tax, audit en fiscale risicobeheersing te verbinden met onze expertise op het gebied van Data Science zijn wij in staat om op een uiterst efficiënte wijze uw TCF verder te ontwikkelen en te optimaliseren.

Met behulp van ons eigen Data Science platform, FDS, kunnen wij snel en praktisch fiscale risico’s en oorzaken analyseren. Met behulp van deze analyse bepalen we vervolgens de noodzakelijke stappen om te komen tot een verbeterd TCF. Samen met u documenteren wij vervolgens het TCF én stellen een monitoring plan op.

Het uiteindelijke resultaat is een systeem van interne beheersing dat elke keer weer borg staat voor een correcte aangifte. En dat met een minimale belasting voor de organisatie.