Fiscale begeleiding non-profit organisaties

Fiscale begeleiding non-profit organisatiesEen passende fiscale begeleiding ligt bij non-profit organisaties vaak gecompliceerder dan bij commerciële bedrijven. Bij publieke lichamen is de beste fiscale oplossing namelijk niet altijd ook de beste oplossing. Integendeel vaak. Non-profit organisaties kenmerken zich door een veelvoud en diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden, waarmee bij het uitwerken van fiscale oplossingen terdege rekening moet worden gehouden. Er dient niet uitsluitend te worden gekeken naar de wet- en regelgeving die van toepassing is, maar met name ook naar de toepassing van die regels op een specifieke casus. Stel dat je als maatschappelijke organisatie een ANBI- status wilt verkrijgen, dan dienen bijvoorbeeld de statuten en het beloningsbeleid te voldoen aan een aantal eisen. Het is dan de kunst om de balans te vinden tussen wat fiscaal noodzakelijk is en de doelen die je als maatschappelijke organisatie nastreeft. Een verkeerd vormgegeven fiscale oplossing zou zelfs contraproductief kunnen werken.

Tax control

Bij een overheidsorganisatie komt daar nog een aantal andere specifieke factoren bij, zoals politieke gevoeligheden en/of de correcte uitvoering van besluiten door het ambtelijk apparaat. Het is daarom zinvol om een fiscaal proces doorlopend te blijven monitoren en toetsen. Monitoring van een fiscaal proces en de uitkomst hiervan is een vorm van tax control.

Crowe heeft alle expertise in huis om non-profit organisaties professioneel te ondersteunen. Onze begeleiding stopt echter niet bij het uitbrengen van een (al dan niet eenmalig) advies. Wij helpen u ook bij de implementatie, uitvoering en borging van het proces. Hierdoor zijn wij op praktische wijze betrokken bij de fiscale risicobeheersing in uw organisatie: tax control en tax assurance.

Data Science

Toepassing van data science vormt een onderdeel van tax control. Om met data science aan de gang te gaan, is er een ingenieus systeem nodig waarmee je een veelheid aan verschillende data kunt binnenhalen, koppelen en via algoritmes kunt rangschikken en analyseren. Dat systeem heeft Crowe zelf gebouwd: het Foederer Data Science platform. Hierdoor kunnen wij u een goede indicatie geven van de mate waarin uw organisatie fiscaal in control is. En een onderbouwd advies geven over verbeterpunten voor de fiscale risicobeheersing.

Onze professionele adviseurs helpen u graag bij fiscale vragen op het gebied van vennootschapsbelasting, herstructurering, reorganisatie en fiscale risicobeheersing (data science, tax control en tax assurance).