Fiscale begeleiding non-profit organisaties

Fiscale begeleiding non-profit organisatiesEen passende fiscale begeleiding ligt bij non-profit organisaties vaak gecompliceerder dan bij commerciële bedrijven. Non-profit organisaties kenmerken zich door een veelvoud en diversiteit aan maatschappelijk vaak zeer belangrijke taken en verantwoordelijkheden, waarmee bij het uitwerken van fiscale oplossingen terdege rekening moet worden gehouden. Het is dan de kunst om de balans te vinden tussen wat fiscaal noodzakelijk is en de doelen die de non-profit organisatie nastreeft. Dat betekent dan ook dat fiscale begeleiding van deze organisaties altijd maatwerk is. De fiscale problematiek van bijvoorbeeld een gemeente is heel anders dan van bijvoorbeeld een welzijn stichting of woningcorporatie.

Tax control

Bij een overheidsorganisatie komt daar nog een aantal andere specifieke factoren bij, zoals politieke gevoeligheden en/of de correcte uitvoering van besluiten door het ambtelijk apparaat. Het is daarom zinvol om een (fiscaal) proces doorlopend te blijven monitoren en toetsen. Monitoring van een fiscaal proces en de uitkomst hiervan is een vorm van tax control. Daarbij zoeken wij altijd naar meerwaarde voor onze klanten door vérder te kijken dan alleen het fiscale. Een goed voorbeeld daarvan is de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten vanaf 2021. Onze tax control aanpak kan als volledig sluitende blauwdruk dienen voor dit nieuwe proces.

Crowe heeft alle experts in huis om non-profit organisaties passend professioneel te ondersteunen. Onze ervaring reikt van kinderopvang tot gemeenschappelijke regeling, van publieke omroep tot waterschap. Onze begeleiding stopt echter niet bij het uitbrengen van een (al dan niet eenmalig) advies. Wij helpen u ook bij de implementatie, uitvoering en borging van processen. Hierdoor zijn wij op praktische wijze ook betrokken bij de fiscale risicobeheersing in uw organisatie: tax control en tax assurance.

Nieuws over fiscale begeleiding Non profit