Verzuimbegeleiding

Hoe ziet goede verzuimbegeleiding eruit?

Een goede verzuimbegeleiding is cruciaal voor een snelle, verantwoorde re-integratie en voor het minimaliseren van de duur van het verzuim. Vanuit ons Vitaliteits- en verzuimteam adviseren en coachen we u naar een verzuimbeleid dat is gericht op duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. We brengen de uitdagingen in uw organisatie in kaart en bedenken en implementeren passende oplossingen. Daarbij plaatsen we het individuele verzuim graag in een breder perspectief voor een integrale aanpak.

Vitaliteits- en verzuimteam: samen naar duurzame inzetbaarheid

Crowe Vitaal is een gecertificeerde arbodienst; u kunt de volledige verzuimbegeleiding dus met een gerust hart aan ons overlaten. Houd u graag de vinger aan de pols? Dat kan. Op elk gewenst moment heeft u toegang tot uw personeelsdossiers in het Crowe Vitaal Verzuimportaal.

In de verzuimbegeleiding kan er gekozen worden tussen verschillende soorten pakketten, namelijk uit:

Ons Basispakket
Ons Premiumpakket

Daarnaast willen we flexibiliteit bieden middels maatwerk in de verzuimbegeleiding. Hierover gaan we natuurlijk met u in gesprek.

Verzuimbegeleiding

Een goede verzuimbegeleiding is cruciaal voor een snelle, verantwoorde re-integratie en voor het minimaliseren van de duur van het verzuim. Vanuit ons vitaliteits- en verzuimteam adviseren en coachen we u naar een verzuimbeleid dat is gericht op duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. We brengen de uitdagingen in uw organisatie in kaart en bedenken en implementeren passende oplossingen. Daarbij plaatsen we het individuele verzuim graag in een breder perspectief voor een integrale aanpak.

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Als uw medewerker al langere tijd in het verzuim zit en u wilt een concreet en gedegen advies over de re-integratiemogelijkheden voor arbeid, dan is het verstandig om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten verrichten. Bij een arbeidsdeskundig onderzoek weegt de arbeidsdeskundige de belastbaarheid van de medewerker (aan de hand van de gegevens van de arts) en de belasting in de functie. We bekijken ook of het eigen werk nog passend is.

Hoe brengen we de mogelijkheden in kaart?

Voor een arbeidsdeskundig onderzoek komt onze arbeidsdeskundige langs op de werklocatie. Hier heeft de arbeidsdeskundige een gesprek met werkgever, werknemer en vervolgens een gezamenlijk gesprek met werkgever en werknemer. Daarnaast wordt de werkplek van de werknemer bekeken en beoordeeld op mogelijke aanpassingen. Deze gesprekken en het werkplekbezoek kosten samen ongeveer een dagdeel per onderzoek. Voor het uitwerken van een gedegen rapport rekenen we ongeveer op 8 uur. Daarnaast wordt het rapport naar zowel werkgever als werknemer gestuurd en later ook besproken.

Blijkt dat het eigen werk momenteel niet passend is, dan kijken we of:

  • het eigen werk dan nog passend te maken is
  • er ander passend werk is bij de eigen werkgever
  • wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van ander passend werk bij een andere werkgever

Voorop staan de mogelijkheden, ook als die niet direct voor de hand of eventueel buiten de comfort-zone liggen. Hiermee bereiken we het beste resultaat voor uw bedrijf én voor de werknemer.

Wat is een arbeidsdeskundige?

Op gebied van belasting en belastbaarheid in werk kijkt deze specialist naar wat iemand aan kan en vervolgens kijkt wat een functie van iemand vraagt. Door beide te vergelijken komt een arbeidsdeskundige beschouwing tot stand. Tijdens deze beschouwing wordt er per taak of werkzaamheid gekeken wat er wel of niet mogelijk is. Vaak gebeurt dit op basis van tempo, kwaliteit en inzetbaarheid en het belastbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts. De vragen die een arbeidsdeskundige stelt hangen dan ook samen met deze aspecten.

Let op dat u tijdig een arbeidsdeskundig onderzoek laat uitvoeren tijdens de re-integratie van uw werknemer. Het UWV heeft strikte eisen m.b.t. de re-integratie van uw werknemer en kan sancties opleggen. Beoordeel daarom goed de dossiers en zet tijdig dit onderzoek in. Weet u niet precies hoe, wat en wanneer? Neem dan contact op met ons via 085-4444 330 voor advies.

Vragen van een arbeidsdeskundige

Rond de 52 weken van de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer zal het onderzoek plaatsvinden. De arbeidsdeskundige stelt tijdens het onderzoek diverse vragen, maar de vier belangrijkste vragen zijn als volgt:

  1. Is het eigen werk passend voor de werknemer?
  2. Zo niet, is het mogelijk dit werk passend te maken?
  3. Zo niet, is het mogelijk ander werk te vinden binnen de organisatie?
  4. Zo niet, is het mogelijk ander werk te vinden buiten de organisatie?
Afspraak maken