Preventie

Hoe ziet een goed verzuimbeleid eruit?

Een goed verzuimbeleid begint met preventie. Een verzuimende medewerker kan uw organisatie veel geld en energie kosten. Door te investeren in een vitale organisatie kunt u verzuim voor een deel voorkomen. Een belangrijk voordeel is dat medewerkers meer werkplezier krijgen en duurzaam inzetbaar worden. Dat begint bij een gezonde leefstijl en voldoende fit zijn voor het werk dat u doet, en kunnen werken in een veilige omgeving. Veel van onze klanten gaan dan ook aan de slag met vitaliteitsprogramma’s.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Met de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) onderzoekt u welke mogelijke risico’s medewerkers lopen tijdens hun werkzaamheden. Vervolgens kunt u als werkgever uw beleid aanpassen of interventies inzetten om problemen te voorkomen. Crowe Vitaal helpt bij het uitvoeren van dit onderzoek, zet concrete aandachtspunten en mogelijke maatregelen op een rij en adviseert over vervolgstappen. Voor een arbobeleid dat voldoet aan de wettelijke richtlijnen en past bij uw organisatie.

Persoonsgebonden onderzoek

Heeft uw organisatie behoefte aan een meer persoonsgebonden onderzoek? Daarvoor biedt het Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO) of Preventief Medisch Onderzoek (PMO) mogelijkheden. Medewerkers vullen een vragenlijst in en ondergaan een medisch onderzoek. Na afloop ontvangen zij een uitgebreid persoonlijk advies, met tips om hun werkvermogen te verbeteren. En als werkgever profiteert u van een scherper beeld van de inzetbaarheid van medewerkers op korte en lange termijn.

Volgens de Arbowet bent u als werkgever verplicht om uw medewerkers periodiek een gezondheidsonderzoek aan te bieden. De inhoud van het gezondheidsonderzoek is gekoppeld aan de arbeidsrisico’s die er zijn in uw organisatie.

Verschil tussen PAGO en PMO

Het PAGO is uitsluitend gericht op de risico’s die te maken hebben met werk. Deze bedrijfsafhankelijke risico’s zijn beschreven in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van uw bedrijf. Doel van het PAGO is om de gezondheidsschade op te sporen die is ontstaan door deze arbeidsrisico’s. De bedrijfsarts geeft advies over de inhoud van het PAGO en hoe vaak het nodig is.

Net als het PAGO is het PMO, preventief medisch onderzoek, bedoeld voor werknemers. Het PMO is een uitgebreid PAGO. Er wordt verder gekeken dan alleen de gezondheidsrisico’s door werk. Het PMO bekijkt de algehele gezondheid van de medewerkers en gaat bijvoorbeeld ook in op leefstijl en psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkstress. Het uitgebreide onderzoek geeft de werknemer inzicht in zijn lichamelijke en mentale gezondheid. Als dat nodig is, kan de werknemer gericht aan de slag met zijn gezondheid en leefstijl. De vitaliteit- en gezondheidsadviseur ondersteunt de werknemer, bijvoorbeeld tijdens het adviesgesprek.

Wettelijke verplichtingen

Als werkgever bent u verplicht om een PAGO aan te bieden aan uw werknemers. Een PMO biedt een werkgever voordelen. Het kan input geven voor het preventief gezondheidsbeleid van uw algehele bedrijf. En het kan een belangrijke schakel zijn in het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid.  Een deelname aan het PMO is voor uw medewerkers vrijwillig.

Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Medewerkers brengen doorgaans veel tijd door op hun werkplek, hier ontstaan vaak de gezondheidsklachten. Een niet passende werkplek verergert klachten en kan leiden tot ziekteverzuim. Daarom voeren wij ook werkplekonderzoeken uit. Want een kleine aanpassing kan soms al het verschil maken tussen gezond werken en een ziekmelding.

Bij een werkplekonderzoek wordt  er een analyse van de ergonomische werkomstandigheden gemaakt. Dit wordt vervolgens gecombineerd met een persoonsgericht onderzoek. Hieruit volgt advies over het verbeteren van werkhouding en werkgewoonten.

Individueel of afdelingsonderzoek

Als werkgever kunt u kiezen voor individueel onderzoek óf gelijk de hele afdelingen te screenen. Klachten verwijzen niet altijd direct naar de oorzaak. En een afdelings-onderzoek kan duidelijk maken waar de échte pijn zit. Bij een werkplek-afdelingsonderzoek is altijd een rapportage inclusief een gesprek. Hierin staan aanbevelingen op afdelings- én individueel niveau.

Het is gebruikelijk om een afdelingsonderzoek op uurbasis uit te voeren. Afhankelijk van de diepte van het onderzoek kunt u uitgaan van maximaal 10 tot 12 medewerkers per dag.

Werkplekonderzoek bij klachten

Een werkplekonderzoek bij klachten is altijd complexer dan een preventief onderzoek. Is er een relatie  tussen werkzaamheden en lichamelijke klachten? De Crowe Vitaal medewerker die het onderzoek uitvoert, zal ingelicht moeten hebben van medische zaken, de werkplek én van het werk zelf. Het is hierbij belangrijk om goed te kunnen luisteren en een inschatting te maken van belastende factoren. Het scheiden van de hoofdzaken en bijzaken is hierbij cruciaal.

Stappen in een werkplekonderzoek:

  1. Onderzoek bij klachten vraagt om een goede probleem-intake
  2. Inzicht in voorgeschiedenis, werk en werkplek
  3. Observatie van werkwijze (met behulp van metingen zoals spierspanning, licht en geluid)
  4. Na verzamelen gegevens volgt eerste conclusie. Die bespreken wij met de medewerker
  5. Rapportage met aanbevelingen en conclusie aansluitend op probleemstelling.

Dit advies gaat vaak veel verder dan slechts het aanpassen van de werkplek.

Thuis-WerkPlekOnderzoek

Door de coronacrisis zijn we massaal aan het thuiswerken gegaan en is er voor veel werkgevers & medewerkers gebleken dat er ook vele voordelen zijn. Zoals tijdswinst door het besparen op reistijd, meer concentratie en effectievere communicatie door gericht meetings in te plannen. Vanwege deze redenen zien we dat veel medewerkers ook na de coronacrisis (deels) blijvend thuiswerken. Om op deze behoefte in te spelen en te zorgen dat dit binnen uw organisatie dit zonder problemen verloopt, hebben wij het Thuis-WerkPlekOnderzoek. Dit onderzoek kan worden uitgebreid met onze vitaliteitsscan inclusief werkdrukmeter.

Afspraak maken