Forensic Services

preventie als het kan, detectie als het moet

Forensic Services

Binnen deze discipline staan wij u bij om Frauderisico’s weg te nemen, bij voorkeur voordat ze zich voordoen. Mocht u twijfelen of u wellicht op de een of andere manier gevaar loopt slachtoffer te worden van malafide praktijken, dan staan onze specialisten voor u klaar. Ook verzorgen we relevante awareness trainingen. In geval van fraude binnen uw organisatie onderzoeken onze specialisten met gebruik van data science toepassingen de omvang en financiële impact, zodat u op basis hiervan adequate maatregelen kunt treffen en herhaling weet te voorkomen.

Preventie als het kan, detectie als het moet

We denken graag met u mee bij het treffen van voldoende maatregelen, om daarmee de kans dat u slachtoffer wordt van een fraude tot een minimum te beperken. Fraudebewustzijn en Fraudebeheersing zijn daarbij sleutelwoorden.

Als uw bedrijf onverhoopt toch te maken krijgt met fraude brengt dit vaak veel emoties met zich mee. Daarnaast is het vaak onduidelijk in hoeverre, en vooral hoeveel er gefraudeerd is. Onze corporate finance specialisten hebben ruime ervaring met het verrichten van Forensische feitenonderzoeken om te achterhalen wat de financiële omvang van de fraude is en voorzien u ook van concrete verbeterpunten om herhaling te voorkomen.

Whitepaper: Forensic Services voorkomt fraude!

Het verdwijnen van goederen of geld uit uw organisatie, frauduleuze financiële verslaggeving, corruptief handelen, informatielekken, integriteitsschendingen, misbruik van bevoegdheden, verleidingen. Zelfs een ogenschijnlijk klein incident kan al grote gevolgen hebben voor uw organisatie. Denk aan reputatieschade door negatieve media-aandacht, een vertrouwensbreuk met share- en stakeholders en tijd die het van het management vraagt een dergelijk incident te managen in plaats van het uitvoeren van de overeengekomen businessplannen.

Download hier de whitepaper

Gerelateerde services

Corporate Finance
Due Diligence
Corporate Finance
Financiering
040 264 96 10 Vestigingen