Arbeidsrecht 2
14 september 2020

Factsheet: Single Audit Review (SAR)

De Belastingdienst maakt steeds vaker gebruik van de statistische steekproef bij fiscale controles.

Uit de “Controleaanpak Belastingdienst” volgt dat de steekproef zich in beginsel richt op de juistheid van de transacties, maar dat de hierbij gebruikte documenten tevens informatie verschaffen aan de Belastingdienst over de manier waarop de organisatie in kwestie omgaat met de administratieve vastleggingen en haar interne beheersing. De Single Audit Review (SAR) kan voor uw organisatie een interessant alternatief zijn.

Single Audit Review (SAR)

De single audit review sluit aan op geldstromen. Bij de single audit review wordt een databestand uit de geautomatiseerde systemen gedownload. Dat bestand dient in beginsel alle transacties van een bepaalde periode (jaar, kwartaal, maand) of subject (juridische entiteit, bedrijfsonderdeel, divisie) te bevatten. Het bestand wordt in detail aangesloten met de saldibalans en met de aangiften.

Op zich vormt dit al een review op het aangifteproces, vooral gericht op de volledigheid van de aangiften. Hiermee kan bijvoorbeeld de zogenaamde rondrekening voor de LH en BTW in detail worden gemaakt.

In de praktijk is de eerste single audit relatief veel werk, wegens het feit dat verschillende processen/transacties voor de eerste maal moeten worden verklaard. Vervolgens kan dan echter zeer concreet worden bepaald welke zaken kunnen/dienen te worden aangepast of direct geaccepteerd kunnen worden, waardoor zowel de frequentie als de omvang van de toekomstige selecties beperkt kunnen worden.

De single audit review heeft grote toegevoegde waarde, mede door het repeterende karakter én het feit dat kennis van de organisatie op dit gebied na de eerste keer dat de single audit review is uitgevoerd, snel kan worden vergroot en bijgehouden.

Daarnaast is een groot voordeel dat de methode van de single audit review ook kan worden toegepast op niet-fiscale processen, waarmee één monitoring instrument dus kan worden ingezet voor een groot deel van het AO/IC proces. Het laatste voordeel van deze monitoring methodiek is dat hiermee ook een oordeel kan worden gegeven over de efficiëntie van een beheersmaatregel.

Download hier de gratis factsheet of neem contact op met onze specialist.


  • mr. Ed van der Goes
  • Belastingadviseur
  • e.goes@crowefoederer.nl
  • 06 - 17 32 50 08