chalk-1422016
13 oktober 2020

Factsheet Fiscaal: Onderwijsinstellingen

Bij onderwijsinstellingen spelen een aantal specifieke fiscale vraagstukken, die in eerste instantie beïnvloed kunnen worden door de gekozen rechtsvorm. Onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van verschillende rechtsvormen, waarbij een vereniging of een stichting het meest voorkomend zijn.

VPB-plicht voor onderwijsinstellingen

Voor een stichting of vereniging is (slechts) sprake van een onderneming in fiscale zin en dus sprake van belastingplicht voor de wet vennootschapsbelasting indien de volgende criteria worden vervuld:

 • Uw organisatie is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid,
 • die deelneemt aan het economisch verkeer, en
 • er is sprake van een (geobjectiveerd) winststreven.

VPB-vrijstelling voor onderwijsinstellingen

Met ingang van 1 januari 2016 is een specifieke onderwijsvrijstelling geïntroduceerd op basis waarvan de gehele winst van de onderwijsinstelling is vrijgesteld, indien:

 • De activiteiten uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (90% of meer) bestaan uit onderwijsactiviteiten (activiteiteneis); én
 • Deze activiteiten hoofdzakelijk (70% of meer) worden bekostigd uit publieke middelen, wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld, wettelijk lesgeld, of bijdragen van ANBI’s waarvoor geen contractuele tegenprestatie wordt gevraagd (bekostigingseis).

Indien minder dan 90% van de activiteiten bestaat uit publiek bekostigd onderwijs, dan geldt de vrijstelling voor de fiscale winst indien en voor zover de onderwijsactiviteiten voldoen aan de bekostigingseis. Deze eis geldt in dat geval per activiteit.

Wat verder in de factsheet aan bod komt:

 • Algemene VPB-vrijstelling voor stichtingen en verenigingen
 • BTW-plicht en vrijstellingen
 • Fiscale aandachtspunten

Download hier de gratis factsheet of neem contact op met onze specialist.


 • mr. Ed van der Goes
 • Belastingadviseur
 • e.goes@crowefoederer.nl
 • 06 - 17 32 50 08