Getty Images 498369417 72Dpi
14 juli 2020

Factsheet: Beloning van vrijwilligers

Het is van belang om goed te kijken of de vergoedingen en tegemoetkomingen die worden uitbetaald aan de regels voldoen zodat u niet met onverwachte (fiscale) gevolgen te maken krijgen.

Non-profit instellingen werken door de aard van hun activiteiten vaak met vrijwilligers. Een vrijwilliger is iemand die voor de loonbelasting niet in dienst is van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een sportorganisatie of een organisatie die niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting is, en dit ook niet doet in de uitoefening van een beroep. De vergoeding die een vrijwilliger van zo’n organisatie ontvangt kan vrijgesteld zijn van loonheffing, indien deze binnen bepaalde grenzen blijft. Tevens hoeft dan ook geen urenadministratie te worden bijgehouden door de organisatie.

Vrijwilligersvergoeding

Een vrijwilligersvergoeding is een vergoeding die niet in verhouding staat tot de tijdsbeslag en de aard van het werk. Onder vergoeding worden alle vergoedingen en verstrekkingen verstaan, dus naast beloning ook kostenvergoedingen. Jaarlijks wordt de hoogte van deze vergoedingen aangepast (stand 1-1-2020):

• Maximaal €170 per maand én

• Maximaal €1.700 per kalenderjaar én

• Maximaal €5 per uur (of €2,75 voor vrijwilliger jonger dan 21 jaar)

Vacatievergoeding

Een vrijwilliger die bestuurder is, kan ook kiezen voor een zogenoemde vacatievergoeding. Deze vergoeding wordt verstrekt voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. De hoogte van het vacatiegeld wordt bepaald door het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. De bestuurders mogen kiezen voor een vergoeding per vergadering of een vaste vergoeding. Om de hoogte vast te stellen wordt het maximum salaris van Rijksambtenaren in schaal 18 genomen. De vergoeding per vergadering is maximaal 3 procent van het maximum van die salarisschaal (€ 298,59 per 1-1-2020). De voorzitter kan een hogere vergoeding per vergadering krijgen (€ 388,16 per 1-1-2020). Ook deze vergoedingen worden periodiek aangepast.

Fiscale aandachtspunten

Het is van belang om goed te kijken of de vergoedingen en tegemoetkomingen die worden uitbetaald aan de regels voldoen zodat uw organisatie maar óók uw vrijwilligers niet met onverwachte (fiscale) gevolgen te maken krijgen. Graag kijken wij naar de specifieke omstandigheden van uw organisatie om een zo optimaal mogelijke situatie te creëren.

Ons Non-Profit / Public Team heeft de kennis en kunde in huis voor deze analyse en staat u graag te woord.


  • Ed van der Goes
  • Belastingadviseur
  • e.goes@crowefoederer.nl
  • 06 17 32 50 08