Nuance Johan Daams
16 april 2019

Nuance #13

Voor u ligt weer een nieuwe Nuance met veel mooie bijdragen uit ons netwerk.

Ik heb nooit een voorkeur uitgesproken over een artikel in ons magazine maar maak voor deze ene keer een uitzondering voor Stichting Foederer Talentenfonds. Ons Talentenfonds is al jaren actief in het ondersteunen van talentvolle kunstenaars in hun zoektocht naar een succesvolle carrière. Hiermee willen we als organisatie betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen en het is mooi te zien hoe deze kunstenaars ons Talentenfonds gebruikt hebben om hun artistieke carrière een boost te geven.

Een belangrijk deel van het succes van het Talentenfonds is de persoonlijke betrokkenheid. Daarom, en ook gezien de toenemende behoefte binnen ons kantoor om meer te doen voor de samenleving, hebben we de doelstellingen van het fonds uitgebreid. Vanaf nu kunnen medewerkers een goed doel aandragen dat we vervolgens financieel of anderszins gaan ondersteunen. Dit kan elk goed doel zijn maar onze voorkeur gaat uit naar doelen met een hoog vrijwilligersgehalte en liefst kleine, regionale initiatieven. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat er een persoonlijke band moet zijn tussen medewerker en het initiatief.

In de komende Nuances geven we u steevast een beeld van de maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers en wat we bereikt hebben. Kijk nu alvast op pagina 6 naar wat CroweDoet. Veel leesplezier - natuurlijk ook met alle andere interessante artikelen!

Lees nu de uitgekomen artikelen:

Ook een exemplaar van de Nuance #13 ontvangen? Mail naar nuance@crowefoederer.nl.