Nuance Johan Daams Website
16 april 2019

Nuance 13: Interview Johan Daams over Stichting Foederer Talentenfonds

Met de oprichting van het Foederer Talentenfonds in 2013 liet Crowe Foederer zijn sociale gezicht zien. Gericht op cultuur wilde het bedrijf iets terugdoen voor de samenleving. Dat initiatief werd in februari uitgebreid met het Goede Doelenfonds. Dat moet Nederland nog een beetje beter maken. „We willen tonen waar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt.”

Gebruikelijk is het niet, een accountantskantoor dat zich inzet voor de samenleving, weet Johan Daams, bestuursvoorzitter van Crowe Foederer. „We gaan hiermee tegen de stroom in,” zegt hij in zijn kantoor in Eindhoven. „Wij zijn meer dan accountants en fiscalisten die alleen maar financieel en economisch gericht zijn. Dat willen we uitstralen.” Sinds 1 februari is het Goede Doelenfonds van Crowe Foederer ondergebracht in de al bestaande Stichting Foederer Talentenfonds die zich richt op het steunen van de culturele sector. Ze heeft een formele ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) en een eigen bestuur. „Door doelen te ondersteunen voor mensen die het echt nodig hebben, willen we het Talentenfonds nog breder neerzetten. Je kunt juist vaak meer betekenen in de kleinere initiatieven. Mensen helpen iets te doen wat ze anders niet zo snel voor elkaar kunnen krijgen. Voorheen deden we dat veelal ad hoc. Nu gaan we dat structureel doen.”

MVO

Voor Foederer komt de sociale betrokkenheid voort uit de eigen bedrijfscultuur. Die is gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen. De focus ligt daarbij nadrukkelijk op de medemens, op betrokkenheid, op een persoonlijke aanpak. Daams wil die graag voelbaar maken binnen het hele bedrijf.

Daarom worden medewerkers gestimuleerd. Het staat hen vrij te bepalen welk goed doel zal worden gesteund. Toch komen niet alle goede doelen zonder meer in aanmerking. De Bergeijkenaar benadrukt dat het fonds uitsluitend kleinschalige maatschappelijke projecten steunt. En dan het liefst projecten in de nabije omgeving van één van de zeven Foederer-kantoren in Nederland: „Als we ons niet meer in een goed doel kunnen herkennen, is dit project geen lang leven beschoren, denk ik. Het gaat bij ons juist om het kleinschalige, lokale projecten.

U kunt hier het volledige interview met Johan Daams over Stichting Foederer Talentenfonds online lezen. Veel leesplezier.

Ook een exemplaar van de Nuance #13 ontvangen? Mail naar nuance@crowefoederer.nl.