Verzuim

Alle vraagstukken

HR-vraagstukken hebben continu invloed op u, uw organisatie en uw medewerkers. Soms leidt dat tot behoefte aan extra HR advies of ondersteuning. Zeker wanneer het steeds complexer wordt. Bijvoorbeeld bij subsidie aanvragen, de gevolgen bij een overname of bij langdurige ziekte. Wij voelen ons al professionals meer dan thuis in alle HR-vraagstukken.

Uw toekomst

Dat geldt ook voor ondersteuning op directie- en managementniveau. Welke gevolgen heeft de digitalisering voor een bepaalde tak? Wat betekent de geplande innovatie voor de omvang van het personeelsbestand? Of bent u benieuwd of uw organisatie klaar is voor de gewenste groeiplannen of fusie? Wij kijken graag met u mee naar de toekomst van uw bedrijf.

Van verzuim naar oplossing

Crowe HR Services bezit met onze ervaren HR adviseurs de kennis, de kunde én de middelen om u te helpen. Zoals bij uw vraagstukken rondom verzuim. Hierbij is de Wet Verbetering Poortwachter een hulpmiddel, maar geen doel op zich. Ons doel is in contact te treden met uw medewerker en de daadwerkelijke oorzaak van verzuim achterhalen. Want deze problematiek kent veel onderliggende oorzaken. Wij werken vanuit het probleem naar een oplossing.

E-HRM software

Ook bij het (toekomstig) gebruik van HR-software beschikken wij over alle kennis en ervaring om deze te implementeren. Daarnaast verrichten wij (periodiek) uitvoerende werkzaamheden zoals controles, recruitment, analyses en het bijhouden van de salarisadministratie.

Om een beeld te krijgen van uw vraagstuk starten we altijd met een introducerend gesprek, geheel vrijblijvend. Op basis hiervan krijg u een advies met een duidelijke kosten calculatie en bespreken we met u de vervolgstappen.

Gerelateerde services

Arbeidsrecht
Loonheffing & sociale zekerheid
040 264 96 10 Vestigingen