Arbeidsrecht

Up-to-date en actueel

Als ondernemer en werkgever heeft u dagelijks te maken met arbeidsrecht. Hierin wordt enerzijds de positie van uw werknemers goed geregeld, anderzijds zorgt arbeidsrecht voor de bescherming van uw positie als werkgever. Uiteraard is het belangrijk dat de bepalingen in uw contracten actueel gehouden worden. Bijvoorbeeld de formulering van proeftijd- en concurrentiebeding of de correctie aanzegtermijn in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Arbeidsrecht en ondernemen

Reorganiseren, herstructureren, fusies, overnames, de organisatie klaarmaken voor groei of juist voor krimp, internationaal gaan of juist terug naar de basis. In al deze situatie speelt het arbeidsrecht voor u als werkgever een belangrijke rol. Ons multidisciplinaire adviesteam staat u bij.

Arbeidsrecht en inzetbaarheid

Door nieuwe wet- en regelgeving is het van belang dat uw medewerkers voldoen aan de eisen dat het huidige werk aan hen stelt. Zo blijven uw werknemers ook in de toekomst duurzaam inzetbaar. Onze juristen en adviseurs helpen u graag bij specifieke vraagstukken rondom WIA/WAO, Ziektewet, Wet Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, zieke- en arbeidsongeschikte werknemers en advisering bij ontslag.

Gerelateerde services

Pensioen
Employee Benefits
040 264 96 10 Vestigingen