Al vele jaren ondersteunt Crowe Foederer maatschappelijke doelen. Nieuw is de support aan Fonds Gehandicaptensport. Samen met deze organisatie gaat Crowe een bijzondere serie clinics verzorgen in het basis- en middelbaar onderwijs. Het doel? De beeldvorming rond gehandicaptensport verbeteren, gelijke kansen creëren en eigen collega’s laten werken aan hun maatschappelijk cv.

1,7 miljoen mensen

“Nederland telt 1,7 miljoen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking”, meldt directeur van Fonds Gehandicaptensport Nike Boor zonder blikken of blozen. “Dat betekent dat één op de tien Nederlanders op z’n minst een uitdaging heeft om een sport te kunnen beoefenen. Daarom is slechts 34% van al deze mensen momenteel in staat om, met hulpmiddelen of begeleiding, volwaardig deel te nemen aan de breedtesport. Als het aan ons ligt, is dat percentage uiterlijk in 2030 gelijkgetrokken met iedereen die géén handicap heeft. Dat percentage is bijna 60%. En om dat doel te bereiken, hebben wij de hulp nodig van anderen. Die hulp kan bestaan uit subsidies, donaties en sponsoring, maar ook uit ‘handjes’. Crowe gaat ons als nieuwe partner ondersteunen met dat laatste.”

(S)Cool on wheels

Sander van ’t Hoofd, fiscalist en partner bij de Amsterdamse vestiging van Crowe, legt uit wat het gezamenlijke plan is. “Onze eigen collega’s gaan terug naar school! Speciaal voor de groepen zeven en acht van het basisonderwijs en de klassen een en twee van het voortgezet onderwijs organiseren we dit jaar 18 clinics met de titel ‘(S)Cool on Wheels’. Dit voorlichtingsproject moet de bewustwording bij kinderen vergroten. Hoe is het om te leven en te sporten met een beperking? Dat gaan we deze jonge generatie laten ervaren aan de hand van een speciaal lesprogramma en een workshop in de gymzaal. Daarvoor zetten we sportrolstoelen in, the real thing dus. Heel veel dichter bij dit onderwerp kun je jongeren niet laten komen.”

“Dit voorlichtingsproject moet de bewustwording bij de jongste generatie vergroten. Hoe is het om te leven en te sporten met een beperking?”

Inclusiviteit hoog op de agenda

Fonds Gehandicaptensport organiseert elk jaar circa 300 vergelijkbare clinics. Bovendien is er een flinke wachtlijst van scholen die ‘(S)Cool on Wheels’ graag aan hun leerlingen aanbieden. “Het zegt veel over de urgentie van het onderwerp”, aldus Boor. “Inclusiviteit staat hoog op de maatschappelijke agenda. Wij zijn blij met organisaties als Crowe die hun verantwoordelijkheid pakken en hun medewerkers inzetten in dit project.” Volgens Van ’t Hoofd kwamen collega’s zelf met het initiatief. “Elk jaar nemen medewerkers deel aan het event ‘Autumn course’ waarin we iedereen uitdagen krachten te bundelen en out-of-the-box te denken. Afgelopen editie stond in het teken van gelijke kansen voor iedereen. Gehandicaptensport werd in dat kader vaak genoemd. Dat was voor ons aanleiding om in contact te treden met Nike en zijn organisatie.”

Maatschappelijke footprint

Per clinic zullen twee medewerkers van Crowe hand- en spandiensten gaan uitvoeren. Denk aan het benaderen van scholen, het ondersteunen van de gastdocent, het inrichten van de gymzaal en het klaarzetten van de sportrolstoelen. Boor: “Voor mij zijn deze Crowe-krachten meer dan manusjes-van-alles. Het zijn ambassadeurs die de belangrijke onderwerpen gehandicaptensport en inclusiviteit breed gaan uitdragen. Want reken maar dat zo’n clinic gaat doorklinken bij hun collega’s en in hun netwerk.” Van ’t Hoofd is het daar roerend mee eens: “Binnen onze organisatie gaat het natuurlijk vaak over wetgeving, cijfers, data en goed onderbouwde klantadviezen. Maar we vinden onze maatschappelijke footprint en die van onze medewerkers net zo belangrijk.

‘(S)Cool on Wheels’ is een van de initiatieven die bijdragen aan het maatschappelijk cv van onze collega’s. Een duurzame samenleving gaat allang niet meer alleen over zonnepanelen en recycling. Onder de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties vallen ook het bevorderen van gezondheid en welzijn en het verkleinen van ongelijkheid. Daar zetten we ons voor in en dat doen we voortaan met een nieuwe naam: Crowe Foundation. De naam Foederer Talentenfonds dekt in deze tijd niet meer voldoende de lading. Ik ben ervan overtuigd dat we met Crowe Foundation onze maatschappelijke rol breder kunnen trekken en nóg meer impact kunnen maken, waarbij het goede van het oorspronkelijke Talentenfonds uiteraard behouden blijft.”

“Het vaak over wetgeving, cijfers en goed onderbouwde klantadviezen. Maar onze maatschappelijke footprint is net zo’n belangrijk onderwerp.”

Gelijke kansen

Gaat Van ’t Hoofd zelf ook voor de klas staan? De fiscalist lachend: “Jazeker, ik heb schoolgaande kinderen en draag uiteraard mijn steentje bij. Dat geldt overigens voor heel veel collega’s, uit alle regio’s waar Crowe vestigingen heeft. Per locatie zijn twee ambassadeurs aangesteld die ‘(S)Cool on Wheels’ onder de aandacht gaan brengen en collega’s warm maken om mee te doen. Ik verwacht dat het een groot succes wordt. We hebben Fonds Gehandicaptensport ons commitment beloofd dus we gaan ervoor!” Ook Boor gelooft in het succes van de samenwerking. “De Crowe Foundation heeft ondersteuning van de clinics toegezegd en daar zijn we ontzettend mee geholpen. Daarnaast zou het geweldig zijn als we onder de Crowe-medewerkers maatjes kunnen vinden in de lokale sportverenigingen. Maatjes helpen mensen met een beperking om zich thuis te voelen op de plaatselijke sportclub. Ze zijn aanspreekpunt, regelaar, vraagbaak en motivator. Dat helpt enorm om kwetsbaren te betrekken bij onze samenleving en hen gelijke kansen te bieden. Want daar gaan we voor: gelijkwaardig sporten en een samenleving die niemand uitsluit.”

Vraag hier de Nuance gratis