Bart Vogels en Mascha Werner-Hoeks
weten het nog goed: dat eerste telefoontje
in november 2021. Beide eigenaren van het
Eindhovense Wijs Accountants zaten midden
in de hectiek van het boekjaar, dat in het onderwijs
loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Of zij,
accountants voor het primair en voortgezet onderwijs,
wilden overwegen om samen te gaan met Crowe,
om door die krachtenbundeling klanten nog
betere service te kunnen verlenen.

Wat is ‘Wijs’heid? Om die vraag beantwoord te krijgen volgde na dat eerste telefoontje een langdurig kennismakingstraject: praten, nadenken, wikken en wegen. Bart: “Dat gebeurde met open vizier. Tot wij wisten: het zit goed. Wij zijn in ons vakgebied al ver, maar er valt nog veel te winnen. Daarvoor zijn twee dingen nodig: expertise en capaciteit. We hebben beide nu volop.” Daarnaast wilde Crowe graag haar non-profit praktijk verder uitbreiden. Begin januari ging de handtekening onder de samenwerking, en in maart volgde de verhuizing naar het pand van Crowe aan de Beukenlaan in Eindhoven. Hier hebben alle medewerkers van Wijs Accountants inmiddels een fijne werkplek gevonden en kregen zij er tal van nieuwe collega’s bij.

De taal van de klant

Op de vraag hoe spannend het samengaan van beide bedrijven is, denkt Bart even na. Dan: “Als het accountancyvak ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat, als je beter wilt worden, je ook echt keuzes moet durven maken. Dat geldt ook voor de onderwijsaccountancy. Je specialiseren betekent dat je je tijd anders gaat besteden. Je gaat meer de diepte in, en dat levert prachtige nieuwe kansen op. Je leert de taal van de klant nog beter spreken en je ontdekt waar de uitdagingen en de behoeften precies liggen. Je betekent dan zoveel meer voor scholen.”

Bijbel
De schatbewaarders Bart en Mascha voelen zich prima thuis in hun sector. Ze zijn zeer gedreven om hun klanten – die vind je van Den Helder tot Maastricht – zo goed mogelijk te bedienen. Dat wil zeggen: volgens het Onderwijsaccountantsprotocol, de bijbel voor elke onderwijsaccountant. Mascha: “Het is goed als je als specialist ook echt interesse hebt in het onderwijs, de sector van de onbevangen, jonge mensen die nog aan het begin van hun leven staan.

Het onderwijs heeft nog steeds dat sociaalmaatschappelijke, en het is een pre dat je daar als accountant feeling mee hebt.” Ook Bart spreekt van een ideologische missie, hoewel hij het in al zijn nuchterheid ook niet wil overdrijven. “De onderwijssector is een interessante wereld. Onze uitdaging zit ‘m in de druk van de overheid om financiële verantwoording af te leggen. Die is enorm, en neemt alleen maar toe.”

‘De druk van de overheid om financiële verantwoording af te leggen is enorm, en neemt alleen maar toe'

Belastinggeld besteden
De eisen die de overheid aan de schoolboekhouding stelt, gaan veel verder dan in het gewone bedrijfsleven. Daar is genoeg aanleiding voor, weet Bart. “Het onderwijs heeft jaarlijks 40 tot 50 miljard euro te besteden. Dat is belastinggeld en daar moeten we zuinig mee omspringen. Wij, de accountants, helpen daarbij. Zo mag het geld nooit risicovol worden belegd. Dat moet allemaal op een veilige bankrekening bij een gerenommeerde bank.” Er zijn veel controlemomenten waarop aan de hand van data moet worden aangetoond dat elk dubbeltje goed is besteed. Om een goede verantwoording mogelijk te maken is er daarom steeds meer aandacht voor digitalisering. “Daar zien wij samen met Crowe nog veel kansen. Met ACA IT-Solutions loopt Crowe voorop in het ontwikkelen van IT-gedreven oplossingen zoals data analytics, die ook echt een uitkomst kunnen zijn voor het onderwijs. Hier kunnen we veel voor onze klanten, de schoolbesturen, betekenen. Zij willen worden ontzorgd op het gebied van financiële verantwoording afl eggen. Door hier samen stappen te zetten, zijn wij hen nog beter van dienst.”

Perfecte aanvulling
Bart en Mascha kennen elkaar inmiddels al meer dan twintig jaar, vanaf het moment dat Mascha als stagiaire vers van de opleiding de gelederen kwam versterken. Beiden begrijpen elkaar goed, voelen elkaar op het werk perfect aan en een half woord is vaak genoeg. “Bart is meer de visionair”, schetst Mascha de rollen. “Hij is van de blik naar de toekomst, van het bedenken van nieuwe concepten zoals controlehulpmiddelen en templates, bedoeld om klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Ik geef Barts ideeën vorm, en help om die bruikbaar te maken voor de praktijk.”

Een voorbeeld is het In Control Framework, de door Wijs Accountants in 2013 ontwikkelde online tool voor schoolbesturen. “Dit is een normenkader dat bestuurders kunnen gebruiken om te onderbouwen dat zij hun financiën goed op orde hebben, en kunnen aantonen dat ze echt ‘in control’ zijn.”

Politiek en opinie

Het onderwijs is typisch de sector waar iedereen zich een beetje verantwoordelijk voor voelt. Dat gevoel van gezamenlijk rentmeesterschap voedt ook de situatie van nu, waarin schoolbesturen zitten te springen om gespecialiseerde boekhouders. “Ook de politiek bemoeit zich volop met het onderwijs”, zegt Mascha. “Die aandacht is goed, maar werkt soms ook contraproductief. De publieke opinie heeft hier een belangrijke rol. De politiek werkt vaak met speciale ‘potjes’. Dat klinkt allemaal heel efficiënt. Maar wat je vaak niet ziet is dat er aan de achterkant, waar de uitgaven moeten worden verantwoord, allerlei eisen worden gesteld. Dat maakt het lastig voor schoolbesturen. De druk om de besteding van elke euro te verantwoorden is soms groot.”

Een goed voorbeeld hiervan is het Nationaal Programma Onderwijs, NPO. Dit is een niet-structureel investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen en om vaardigheden weer op peil te brengen. “Het begon in 2021 en loopt nu nog steeds”, zegt Bart. “Dit geld mogen schoolbesturen binnen de programmadoelen besteden zoals ze willen. Dat is althans de theorie. Tegelijkertijd worden er veel regels gesteld aan dit potje. Scholen zijn veel tijd kwijt met het aantonen of uitgaven wel binnen dit programma passen. Daarvoor hebben ze ons dan weer nodig.”

Zachte landing

Het samengaan van het relatief kleine Wijs Accountants met Crowe betekent een fikse krachtenbundeling. Bart kijkt ernaar uit om de
werkzaamheden steeds verder in elkaar te schuiven. Komend jaar staat nog in het teken van een zachte landing van de medewerkers van Wijs Accountants bij Crowe met het hoofdkantoor aan de Eindhovense Beukenlaan. En ondanks de intensieve voorbereiding is natuurlijk niet alles uitgekristalliseerd. “Maar wij voelen wel een enorme energie om nieuwe kansen ook echt zo goed mogelijk te benutten,” zegt Bart. “De overheid stelt hoge eisen aan de financiële capaciteiten van schoolbesturen. Daarbij willen wij ondersteunen, door het nóg beter, slimmer en efficiënter aan te pakken. Wij voorzien een mooie toekomst, in gang gezet door een prettig samengaan dat in alle opzichten ‘Wijs’ aanvoelt.”

Vraag hier de Nuance gratis aan