Terug
Corporate Finance 21-10-21

Verkoopklaar maken van uw onderneming

Sinds de afname in koop- en verkooptransacties in de eerste helft van 2020 is ondanks COVID-19 het aantal transacties weer stijgende. In de eerste helft van 2021 steeg het aantal verkooptransacties weer richting het pre-corona niveau, terwijl het aantal aankooptransacties zelfs al boven het niveau van H2 2019 zit. Deze stijging komt voornamelijk doordat investeringsmaatschappijen veel geld in kas hebben en op zoek zijn naar over te nemen bedrijven.

Vooraf aan het eventuele verkoopproces van uw onderneming gaat het verkoopklaar maken van de onderneming. Deze stap wordt echter vaak vergeten of komt pas vijf voor twaalf aan bod, dat is zonde…  Met het verkoopklaar maken van je onderneming kun je het rendement van de onderneming verhogen en het risicoprofiel verlagen. In feite zorg je er bij het verkoopklaar maken voor dat onder andere organisatorische en financiële aspecten op orde zijn; het creëert stabiliteit in de organisatie en dat is voor een toekomstige koper heel belangrijk. Veelal verhoog je hiermee de verkoopprijs en de verkoopbaarheid van de onderneming.

Verkoopklaar maken

Wat houdt ‘verkoopklaar maken’ precies in? Verkoopklaar maken kent velen aspecten, waaronder financiële, fiscale, HR, IT en organisatorische zaken. Twee hoofdzaken waar veel aandacht aan moet worden geschonken zijn de financiële en organisatorische zaken. Organisatorisch gezien is het belangrijk voor een potentiële koper hoe de organisatie is gestructureerd en of dat effectief en efficiënt is. Een organisatie optimaliseren dient daarom integraal en breed beschouwd te worden. Bij het optimaliseren van uw interne organisatie kan onder andere worden gekeken naar de mate van afhankelijkheid van sleutelposities binnen uw organisatie en naar de afhankelijkheid van externe partijen zoals leveranciers en de bijkomende risico’s. Ook wordt er gekeken naar de borging en de verbetering van het beleid en de processen. Het organisatorisch verkoopklaar maken zal zich dus voornamelijk uiten in uw bedrijfsvoering middels het aanpassen van uw activiteiten, de rollen binnen uw organisatie en de processen, om de organisatorische continuïteit te optimaliseren en te waarborgen.

Naast het organisatorische aspect speelt bovenal ook het financiële aspect een grote rol bij het voorbereiden van een eventuele verkoop van uw onderneming. De financiële voorbereiding kent in hoofdlijnen twee aandachtspunten die het bedrijf aantrekkelijker zullen maken voor een potentiële koper: enerzijds het verhogen van de cash flows en anderzijds het verlagen van de risico’s. Een potentiële koper vraagt zich bij zijn overnamekandidaat namelijk verschillende dingen af, zoals: hoe is het financieel geregeld? Kan ik zoveel mogelijk zekerheid verkrijgen zodat ik geen kat in de zak koop? Wat zijn de kasstromen en wat is het risicoprofiel dat ermee samenhangt? De koper is daarbij geïnteresseerd in zaken als de kostenstructuur van de onderneming, welke klantcontracten zijn er en zijn deze recurring, maar ook welke producten, diensten, klanten en segmenten het meest bijdragen aan de omzet en de winst. Daarom verdient de stabiliteit en duurzaamheid van de kasstromen bijzonder veel aandacht. Onderdeel hiervan is ook de beheersing van het werkkapitaal (waaronder debiteuren, voorraad en crediteuren), hetgeen in overnames vaak een punt van discussie betreft.

De koper ziet het liefst voorspelbare omzet en winstcijfers met zo min mogelijk risico, dus hoe lager het risicoprofiel, hoe groter de waarde van de onderneming. Daarom verdient het aandacht om ruim vóór de verkoop van de onderneming zoveel mogelijk risico’s af te vangen bij het verkoopklaar maken. Knelpunten vroegtijdig aan het licht brengen en de bijbehorende problemen tackelen, maakt dat de onderneming verkoopklaar is.

Conclusie

Het verkoopklaar maken van uw onderneming maakt uw bedrijf aantrekkelijker voor een potentiële koper, dit zal zich uiten in een soepeler verkooptraject en een beter rendement, voor zowel u als de koper. Heeft u in de nabije toekomst plannen om uw onderneming over te dragen? Wees dan niet te laat met het verkoopklaar maken van uw onderneming.

Bij Crowe Foederer Corporate Finance hebben wij alle kennis in huis om u te ondersteunen, zowel met het verkoopklaar maken, als met de algehele begeleiding van het verkooptraject van uw onderneming. Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen wat wij hierin kunnen betekenen voor uw onderneming, neem dan gerust contact op met een van onze specialisten.

Neem contact op met één van onze Corporate Finance specialisten