Terug
HR Services 06-12-21

UWV-rapport: 93% tweede spoortrajecten slaagt niet, hoe vergroot je slaagkans?

Van de 100 werknemers die een tweede spoortraject doorlopen, heeft slechts 7% na twee jaar ziekte een nieuwe werkgever.

Dat blijkt uit een rapport van UWV over re-integratie in het tweede spoor. Wat gaat er mis? En hoe kan jij als werkgever de slaagkans van een tweede spoortraject vergroten?

Volgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ervaren met name kleine werkgevers de verplichtingen om het loon twee jaar lang door te betalen en de bijbehorende re-integratieverplichtingen als zwaar. De minister heeft daarom met werkgevers een maatregelenpakket  afgesproken om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.  Van dit pakket kunnen niet alleen kleine maar ook de middelgrote en grote werkgevers profiteren en zorgt volgens de minister voor het aannemen van meer vast personeel. Het UWV is gevraagd dossieronderzoek uit te voeren, omdat over tweede spoortrajecten nog geen uitgebreide informatie bekend is. Uit dit onderzoek onder 100 werknemers is gebleken dat maar 7% van de werknemers bij de WIA-beoordeling een nieuwe werkgever heeft gevonden in een tweede spoor traject.

Vergroten kans van een tweede spoortraject

Het onderzoek biedt een aantal inzichten en aan aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen kunnen bijdragen aan hogere slagingskans van het tweede spoortraject.

Herken op tijd de werknemers die in aanmerking komen voor een tweede spoortraject

Uit het onderzoekt blijkt dat de werknemers die het tweede spoortraject samen met het eerste spoortraject starten vaker gere-integreerd worden naar een nieuwe werkgever. Begin dus op tijd met het tweede spoortraject. Om op tijd te kunnen beginnen, kan het ook helpen op tijd de werknemers te herkennen die in aanmerking komen voor een tweede spoortraject. Bijvoorbeeld bij een werknemer bij wie de gezondheid stabiel is maar waarbij de bedrijfsarts heeft aangegeven dat re-integreren in eigen werkzaamheden niet meer mogelijk is. Deze werknemers kunnen op tijd worden gemotiveerd op te zoek te gaan naar een andere werkgever.

Informeer de werknemer over het traject en blijf betrokken

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer driekwart van de werkgevers de medewerking van de werknemer als proactief en dat dit waarschijnlijk komt omdat de re-integratiebegeleiders het ook als hun taak zien om de cliënt te motiveren voor het traject. Vaak speelt namelijk onduidelijkheid bij de werknemer een rol of de werknemer gemotiveerd is een tweede spoortraject te laten slagen. Informeer de werknemer dus op tijd over de procedure en verdere stappen. Het is vaak onduidelijk bij de werknemer dat hij eerst via detachering of proefplaatsing bij de nieuwe werkgever wordt geplaatst en de arbeidsovereenkomst niet direct eindigt. Re-integratie tweede spoor is daarnaast een intensief en emotioneel proces voor de werknemer en heeft invloed op zijn privésituatie. Je moet rekening houden met de impact van het mogelijke baanverlies. Het afscheid nemen van de huidige werkgever kan leiden tot gevoelens van rouw en onzekerheid, wat de kans op een arbeidsconflict verhoogt. Het is daarom ook belangrijk je eerst hier op te focussen. Je moetdaarnaast betrokken blijven waarbij je structureel en warm contact onderhoudt met de re-integrerende werknemer en daarbij begrip voor de situatie van de werknemer toont. Ook in de situatie dat de werknemer wordt gedetacheerd bij een andere werkgever. Plan bijvoorbeeld koffiemomenten of belafspraken in om te bespreken hoe het met de werknemer gaat.

Houd rekening met goede kansen bij de eigen werkgever

Uit het onderzoek blijkt dat bij 26 van de 100 werknemers die een tweede spoortraject volgen, er na afloop van de loondoorbetalingsperiode passend werk bij de eigen werkgever is gevonden. Dit ten opzichte van 7 werknemer die een nieuwe werkgever hebben gevonden. De kans om de werknemer te herplaatsen in een andere functie binnen jouw eigen organisatie is dus groter dan bij een nieuwe werkgever. Bedenk hoe je die kansen kan benutten en versterken.

Bedenk zinvolle trajecten voor mensen met een kleine kans op de arbeidsmarkt

Uit het onderzoek blijkt dat 64 van de 100 werknemer één of meerdere keren zonder succes heeft gesolliciteerd. Sollicitaties leiden dus zelden tot een uitnodiging. Bedenk welke trajecten voor dit type werknemer belangrijk zijn en bijdragen aan een betere arbeidsmarktpositie, zoals een loopbaanoriëntatie, om- en bijscholing of het leren van arbeidsmarktvaardigheden om de kans op uitnodiging te vergroten.

Houd rekening met niet stabiele gezondheid en belastbaarheid

Tijdens een tweede spoortraject wordt vaak meer van de werknemer gevraagd. De werknemer moet onder andere naast re-integreren gaan solliciteren bij een externe werkgever. Uit het onderzoek blijkt dat dit kan zorgen voor gezondheidsverslechtering, stagnatie of verdere uitval. Maar er kan uiteraard ook sprake zijn toename van de mogelijkheden. Houd hier tijdens het traject rekening mee en monitor de gezondheid van de werknemer. Bied waar mogelijk verdere ondersteuning aan door in contact te blijven met de werknemer en te luisteren naar de behoeften van de werknemer als het niet goed gaat. Of kijk naar mogelijkheden de kans uit te breiden als de gezondheid van de werknemer verstrekt.