Terug
HR Services 07-06-22

Remote werken in het buitenland: 4 belangrijke arbeidsrechtelijke punten

remote werken

We werken steeds meer remote, zowel in binnen- en buitenland. Door werken vanuit het buitenland mogelijk te maken, openen bedrijven hun deuren voor allerlei nieuwe mogelijkheden. Maar remote werken in het buitenland brengt ook plichten met zich mee. Wat is uw arbeidsrecht in het buitenland?

Remote werken is sinds corona niet meer weg te denken en dat is niet verwonderlijk. Het biedt zowel werknemers als werkgevers veel flexibiliteit. Als bedrijven werknemers hebben die vanuit het buitenland werken, is het wel belangrijk dat zij het arbeidsrecht in de gaten houden van de landen van waaruit hun werknemers werken. De afgelopen twee jaar is het precies op dat gebied niet overal goed gegaan. Het arbeidsrecht gaat over de harde kern van arbeidsvoorwaarden. Die worden met remote werken in het buitenland nog niet altijd in acht genomen. Zaken als vakantiedagen, overuren en ziekte vallen hieronder, net als salarissen en vergoedingen. Veel van dit soort zaken zijn in andere landen anders geregeld dan in Nederland.

1. Wat is het minimum aantal vakantiedagen?

In Nederland hebben werknemers recht op minimaal twintig vakantiedagen. Wellicht geeft u uw werknemers er nog een aantal dagen bij. Het klinkt dan logisch dit ook aan uw werknemers in een ander land te geven. Maar wat als daar een minimumaantal vakantiedagen geldt van dertig vakantiedagen? Dan bent u verplicht deze te geven.

2. Hoe om te gaan met overuren

Een ander voorbeeld zijn overuren. Remote werken levert veel flexibiliteit op voor de werknemer. In Nederland kunnen zij binnen bepaalde kaders vaak zelf indelen hoe zij hun uren verdelen over hun werkdagen. Komt het beter uit om een uurtje eerder te stoppen en deze op een later moment in te halen? Dan is dat geen probleem. Werkgevers kunnen deze flexibiliteit van hun werknemers ook vragen en tot op zekere hoogte verwachten. Maar wellicht mag een werknemer volgens het arbeidsrecht in het andere land maximaal acht uur per dag werken en geen overuren maken. Dan heeft u zich daaraan te houden.

3. Ziekteverzuim regelen

In de arbeidsvoorwaarden staat ook beschreven wat er moet gebeuren bij ziekte van een werknemer. Waar het een dagje griep betreft, zullen er niet snel problemen ontstaan. Maar als een werknemer langduriger ziek is, treden er in Nederland verzuimprotocollen in werking. De medewerker gaat naar een arts en wordt gecontroleerd. Hoe gaat u dit regelen met werknemers in het buitenland? Hoe u deze procedures en controles kunt vertalen naar uw buitenlandse werknemers, hangt af van de arbeidsvoorwaardelijke bepalingen die gelden in dat land.

4. Salaris en vergoedingen

Dan is er nog de olifant in de ruimte: salaris en vergoedingen. U kunt het salaris van uw remote werknemers in het buitenland gelijk laten lopen met dat van uw werknemers in Nederland. Maar er kunnen ook redenen zijn om dat niet te doen. Is het bijvoorbeeld reëel om een werknemer in Italië hetzelfde salaris te geven als iemand die in Amsterdam woont en werkt, terwijl de levensstandaard voor de werknemer in Italië veel goedkoper is? Als u dat niet reëel vindt, wilt u hier wellicht een andere keuze in maken. U moet zich er dan wel van vergewissen dat die keuze voldoet aan het arbeidsrecht van het land van waaruit de werknemer werkt.

Welke keuzes?

Dat geldt eveneens voor vergoedingen. In Nederland kunnen werkgevers hun werknemers een thuiswerkvergoeding van twee euro per dag uitkeren. Kan dat in het andere land ook of gelden daar andere regels voor? En dat is pas één van de vele vergoedingen die we in Nederland kennen. Het is belangrijk dat u goed nadenkt over welke keuzes u wílt maken en goed onderzoekt welke keuzes u kúnt maken.

Wees op de hoogte

Bij remote werken in het buitenland moet u in beginsel zorgen voor dezelfde voorzieningen voor uw werknemers als bij remote werken in Nederland. Er is alleen een aantal complicerende factoren. Het is van het grootste belang goed op de hoogte te zijn van de arbeidsrechtelijke bepalingen die gelden in het land waar uw werknemers wonen en werken. Als u werknemers hebt in veel landen, dan kan dat even schakelen zijn. Hulp inschakelen om ervoor te zorgen dat u niets over het hoofd ziet, is daarom vaak geen overbodige luxe.

Een blog door

Roeland van Esveld
Partner - Global Employment Services HR Services