Terug
HR Services 01-01-20

Meet the team: Crowe HR Services

“ZONDER TEAM KOMT ZELFS MAX VERSTAPPEN NIET VOORUIT”

Accountancy, belastingadvies en… ‘Smart HR’. Als we het HR Services-team van Crowe Foederer mogen geloven, is het een mix die prima past in de full-servicefilosofie van Crowe Foederer: „We schreeuwen het niet van de daken. Dat zouden we misschien wel moeten doen, want we hebben prachtige ‘war stories’.”

Aan tafel namens het HR Services-team zitten Leonie de Groot (manager HR-advies in Amsterdam), Berry Croonen (pensioenjurist in Eindhoven), Bram Krijnen (partner Crowe HR Services) en Sanne van Oosterbosch (arbeidsjurist in Eindhoven).

De term HR was vroeger een chique woord voor personeelsfunctionaris. Wat is het vandaag de dag? Bram: „Onze klanten realiseren zich dat ze hun ‘human capital’ moeten doorontwikkelen om in de toekomst succesvol te blijven. HR moet dan ook een focus hebben op de people-kant van het bedrijf. Goed doordacht HR-beleid, een passend arbeidsvoorwaardenpakket, een professionele digitale HR-omgeving en data-analyses op HR zijn daarbij de basis. Bij onze klanten is er dan ook veel behoefte aan het digitaliseren van HR, want slimme systemen zorgen voor minder administratieve ballast, waardoor er meer focus is op de people-kant van HR, zoals vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Ook het implementeren van een bewezen ‘aanpak’ per HR-thema is nodig om de HR-organisatie goed te laten draaien. Dat alles bij elkaar opgeteld noemen we onze ‘Smart HR’-aanpak.”

Leonie: „Wij verbazen ons dat bedrijven zo veel tijd kwijt zijn aan administratieve ballast, terwijl ze die tijd beter kunnen steken in de succesfactor van hun bedrijf, namelijk de mensen.”


Van cijferspecialist naar technology-expert?


Bram: „Wij zijn onderscheidend omdat we op technologie verder zijn dan de meeste van de bedrijven die in ons speelveld opereren. Met onze HR-technologiepijler maken we dan ook echt meters.

Er is veel behoefte aan een digitaliseringsslag, dus we helpen bedrijven met de implementatie van HR-software. Je moet je voorstellen dat je tegenwoordig alles omtrent HR in één systeem kunt onderbrengen tegen een mkb-prijs. Dat is één systeem waarin je recruitment, functioneren, beoordelen, opleiden, mutaties, verzuim, verlof, dossiervorming etcera kunt onderbrengen en dat ook nog gekoppeld is aan de arbodienst, aan financiële systemen en aan verzekeraars. Vanuit onze rol als HR-businesspartner kunnen we bovendien met onze klanten meekijken. We monitoren en maken slimme analyses van de data. Hierdoor zijn we betrokken bij alle kernprocessen en kunnen we bedrijven bijvoorbeeld ook helpen met een aanpak voor recruitment, voor talentmanagement en voor allerlei HR vraagstukken.”


Leonie: „De rol van HR-businesspartner versterken wij door inzicht te bieden. In financiële cijfers, maar ook in HR-cijfers. Dus data-analyse wordt voor ons kantoor heel belangrijk. Die inzichten leiden er weer toe dat je vraagstukken blootlegt waar je een adviesdienst op kunt bouwen die de klanten verder helpt. Dat is wat we nu aan het invullen zijn.
We introduceren binnenkort de Health & Risk Monitor voor HR-gerelateerde onderwerpen. Daarmee brengen we voor
opdrachtgevers de HR-risico’s in kaart. De monitor is tegelijkertijd een soort benchmark.”

Hoe past de juridische ondersteuning in dat plaatje?


Leonie: „Bedrijven hebben behoefte aan een vaste adviseur op allerlei juridische HR-thema’s. Ze hebben behoefte aan het totaalplaatje. Dat is ook wat Smart HR is.

Sanne: „Als je kijkt naar de huidige krapte op de arbeidsmarkt, begrijp je dat er opdrachtgevers zijn die alles uit de kast halen op het gebied van arbeidsvoorwaarden om de juiste medewerkers aan zich te binden. Dat gaat verder dan een mooi voorstel alleen. Want als je gekwalificeerde medewerkers niet in Nederland vindt en ze uit het buitenland moet halen, moet je hen wel iets te bieden hebben. Dat kan zijn van lease-autoregeling tot vakantie en hoe je die vakantiedagen inbouwt. Het HR Services-team adviseert en ontzorgt opdrachtgevers daarin.”

Bram: „Onze klanten bewegen. Ze breidenuit en innoveren en betreden anderemarkten. Het komt dus voor dat een klanteen richting op beweegt, waardoor je naar een heel ander arbeidsvoorwaardenpakket moet, omdat een andere CAO van toepassing is en bijvoorbeeld het bedrijfstakpensioenfonds verplicht wordt. Dan is het goed dat je een HR-businesspartner hebt die monitort en kennis van zaken heeft.”

Welke actuele thema’s spelen er op juridisch gebied?

Sanne: „Talentmanagement wordt steeds belangrijker. Hoe houd je de beste mensen binnenboord? Welke arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden passen daarbij? Daarnaast is er de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die de contractduur van medewerkers bepaalt. Deze wet kan voor werkgevers vanaf volgend jaar grote gevolgen hebben. Ook als je veel oproepkrachten hebt, gaan de kosten flink omhoog. Als je weet wat die kosten zijn en of je die wel of niet kunt dragen, kun je daar je strategie
op aanpassen.”


Leonie: „Elke ondernemer, klein of groot, kan te maken krijgen met een verzuimgeval In beginsel is iemand even ziek, maar naarmate ziekteverzuim langer duurt,= wordt het steeds ingewikkelder. Dat heeft behoorlijke gevolgen. Je moet als werkgever aan allerlei verplichtingen voldoen: je werknemer naar een bedrijfsarts sturen, een plan van aanpak opstellen, dat tijdens de re-integratie steeds bijstellen en goed werkgeverschap tonen. Geen ondernemer kan dit alleen. Als je in België of Duitsland vertelt hoe het ontslagrecht in Nederland werkt, dan slaan ze daarvan steil achterover.”

Berry: „Ik begin met het Pensioenakkoord. Daar zijn nog veel vraagtekens bij. Wat daarnaast speelt, is dat er veel werkgevers in Nederland zijn die onder een verplicht stelsel bedrijfspensioenen vallen. Maar het gebeurt ook dat bedrijven bij het verkeerde pensioenfonds zitten, met alle gevolgen van dien. Soms heb je zelf niet eens door dat je business verandert, bijvoorbeeld als handel uitmondt in assemblage; dan val je wel onder een ander pensioenfonds. Wanneer er met terugwerkende kracht premies worden geïnd, kan dat voor sommige bedrijven de nekslag betekenen.”

Eerder viel de uitspraak ‘de focus op de people-kant’. Wat betekent dat eigenlijk?

Bram: „Neem als voorbeeld Max Verstappen, die kennen we allemaal. Zijn talent wordt maximaal benut en ontwikkeld. Er staat een gigantisch team om hem heen met allerlei technologische oplossingen, kennis, support, juristen, engineers en dataspecialisten. Zonder dat team komt Max geen meter vooruit. HR Services is als het ware een vergelijkbaar team dat opdrachtgevers vooruit brengt en optimaal laat presteren. HR-teams van onze klanten kunnen zich hierdoor dus meer op people focussen.”

Het HR Services-team komt voort uit pensioenadvisering, klopt dat?

Berry: „Bij accountantskantoren met een vergelijkbare omvang als Crowe Foederer zie je een transitie naar consultancy. Wij zijn hier al jaren mee bezig. Bram en ik brachten in 2012 pensioenadvisering binnen bij Crowe. Dat was een nieuwe adviespraktijk in dit kantoor. Vanaf daar zijn we eerst gaan uitbouwen naar een bredere adviespraktijk. Pensioenadvies
heeft natuurlijk veel raakvlakken met arbeidsongeschiktheidsrisico’s, verzekeringen, fiscaliteit en kan zelfs internationale dienstverbanden raken. In ons HR Servies-team zijn daarom veel specialismen bijeengebracht. Arbeidsjuristen, fiscalisten en pensioenexperts, om er maar een paar te noemen, werken hier aan hetzelfde doel: het strategisch adviseren en faciliteren van klanten.”

Veel ondernemers kennen Crowe Foederer als specialist in accountancy en fiscaal advies. Toch bestaat HR Services al zeven jaar. Tijd om eens op de trom te slaan?

Berry: „We hebben ons echt wel moeten bewijzen. Destijds hebben we heel veel seminars gegeven over pensioenoplossingen en daarin onze expertise moeten claimen. Het delen van ‘war stories’, ofwel klantverhalen waarin andere bedrijven zich herkennen; dat kan nog beter. Het HR Services-team telt nu vijftig collega’s. We zien zeker potentie om door te groeien naar honderd.”

Bram: „We merken op dit moment dat onze Smart HR-propositie goed aanslaat bij alle typen bedrijven, van startup tot grote. Door de toenemende vraag bij onze opdrachtgevers nemen we ook veel nieuwe collega’s aan in de verschillende pijlers. Dat we onderdeel zijn van Crowe Foederer is natuurlijk een groot pluspunt. Crowe Foederer is een vertrouwde naam bij onze klanten. Die klanten waarderen de multidisciplinaire aanpak van ons kantoor. We werken dan ook bijna altijd samen met onze collega’s van de andere servicelijnen.”