Terug
HR Services 16-05-23

Grensoverschrijdend telewerken en sociale zekerheid: Nieuwe EU-wetgeving

Read the English version here

Introductie
Hoewel de COVID-19-pandemie steeds meer in onze herinneringen vervaagt, groeit het fenomeen grensoverschrijdend telewerken in haar populariteit. Om deze flexibele werkpatronen te ondersteunen, heeft de Administratieve Commissie van de EU een multilateraal kaderakkoord voor telewerken voorgesteld. Dit kaderakkoord zou werkgevers in staat stellen om de periode te verlengen waarin werknemers op afstand kunnen werken vanuit huis in het buitenland, zonder dat dit gevolgen heeft voor de sociale zekerheidspositie. Dit behelst een tegemoetkoming van de huidige wetgevingstekortkomingen bij het faciliteren van hybride grensoverschrijdende werksituaties.

Nieuwe wetgeving vanaf 1 juli 2023
Vanaf 1 juli 2023 wordt het mogelijk voor werknemers en hun werkgevers om gezamenlijk een A1-certificaat (certificaat van toepasselijke socialezekerheidswetgeving) aan te vragen voor grensoverschrijdend telewerken vanuit huis. Dit certificaat stelt werknemers in staat om tot 50% (in de huidige wetgeving is dit 25%) van hun tijd op afstand te werken vanuit huis in het buitenland, zonder dat de socialezekerheidswetgeving van hun thuisland van toepassing wordt verklaard. Hierdoor vallen de werknemers onder de socialezekerheidswetgeving van het land waar de werkgever is gevestigd. Het A1-certificaat dat wordt aangevraagd bij de SVB (of een buitenlandse equivalent) heeft een maximale geldigheidsduur van drie jaar. Na deze periode is het mogelijk om een nieuw A1-certificaat aan te vragen.

Op wie is deze regelgeving van toepassing?
De nieuwe wetgeving is alleen van toepassing op werknemers die wonen/werken in lidstaat die de nieuwe regels formeel hebben geaccepteerd. Dit zijn in potentie alle EU/EER-lidstaten, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De werknemer mag slechts tot 50% van de tijd telewerken vanuit huis in het thuisland (niet zijnde het vestigingsland van de werkgever). Zelfstandigen en werknemers die wonen/werken in een lidstaat die niet akkoord is gegaan met de wijziging of die niet in het bezit zijn van een A1-certificaat, vallen niet onder deze nieuwe wetgeving en blijven nog steeds onderworpen aan de drempel van 25%. Dit betekent dat als een individu minstens 25% van zijn/haar tijd in het thuisland werkt, de socialezekerheidswetgeving van dat land van toepassing is.

What’s next?
Het is waarschijnlijk dat verschillende lidstaten (waaronder Nederland, België en Duitsland) het voorgestelde kaderakkoord zullen aannemen. Afhankelijk van de specifieke implementatie per land kan een op maat gemaakte aanpak per land nodig zijn. Crowe kan u helpen om de specifieke veranderingen die zich in elk land waar uw bedrijf actief is zullen voordoen te begrijpen en deze veranderingen te integreren in uw bedrijfsbeleid en -procedures. Daarnaast kan Crowe u helpen bij het aanvragen van A1-certificaten.