Terug
Corporate Finance 18-02-21

De effecten van COVID-19 op waardebepalingen

Covid-19 heeft veel invloed op onze levens en op de Nederlandse economie. Afhankelijk van de sector worden bedrijven hard geraakt door de maatregelen die getroffen worden om Covid-19 in te dammen. Welk effect heeft Covid-19 nu op de waardebepaling van ondernemingen?

Urgentie van waardering

In deze tijd kan een waardering van de onderneming urgenter zijn dan ooit. Wanneer ondernemingen in financiële problemen komen kan een waardering veel inzicht bieden. De prognoses en het nadenken over het verdienmodel geven inzicht in de mogelijkheden van de onderneming en bieden houvast voor een strategie uit de financiële problemen. Daarnaast is een waardering voor de recent geïntroduceerde WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) van groot belang.

Nu het einde van de Covid-19 pandemie in zicht lijkt te komen worden weer meer overnames verwacht. Strategische kopers en private equity partijen speuren naar mooie overnamekandidaten onder familie bedrijven. Als potentiele verkoper geeft een waardering inzicht in de potentiele opbrengst uit verkoop van de onderneming. Daarnaast kan de waardering handvatten bieden voor het ontwerpen van een verkoopstructuur.

Een waardering is gedurende Covid-19 dus zeer relevant.

Positie van de onderneming

In 2020 is duidelijk gebleken dat er sectoren zijn die zeer hard geraakt zijn door de Covid-19 pandemie. Er zijn echter ook ondernemingen die extra profijt lijken te hebben van de situatie en recordomzetten hebben gerealiseerd. Slechts het kijken naar de recente resultaten uit 2020 bij een waardering voldoet niet. In de sectoren die zijn geraakt door de crisis zijn de resultaten beïnvloed door zowel steunmaatregelen van de overheid als door afnemende omzetniveaus. Heeft een onderneming daarentegen extra omzet gedraaid in 2020 dan is het de vraag of de omzet in de toekomst op hetzelfde niveau zal blijven. Mogelijk hebben klanten vervroegd de beslissing genomen om te kopen en zal de omzet in de komende jaren zelfs lager zijn dan voor Covid-19.

Naast de verwachtingen omtrent de resultaten van de onderneming is het ook zaak om goed te kijken naar de balanspositie van de onderneming. Door Covid-19 kunnen posities verschoven zijn voor wat betreft netto werkkapitaal. Daarnaast zijn investeringen mogelijk uitgesteld. Dit kan in de komende jaren tot aanzienlijke investeringen lijden doordat bijvoorbeeld debiteuren- en voorraad posities opnieuw opgebouwd dienen te worden.
Ook de daadwerkelijke schuldpositie van de onderneming kan gewijzigd zijn. Uitgestelde belastingen worden in de waardering van de aandelen in aftrek genomen en verlagen daarmee de waarde van de aandelen. Voor eventuele bedragen die moeten worden terugbetaald uit hoofde van NOW regelingen geldt hetzelfde.

Hoe bepalen we de waarde tijdens de Covid-19 crisis?

Als we het voorgaande in gedachten houden is het erg belangrijk om in detail te bekijken hoe de toekomst van de onderneming eruitziet. Het is hierbij verstandig om de prognose in kleinere stukken op te knippen. Wat zal er de komende maanden gebeuren en wanneer wordt er herstel verwacht. Omdat dit natuurlijk niet altijd even duidelijk is, kan er met scenario’s worden gewerkt. Bij het opmaken van de scenario’s is het naast de timing van belang om te onderzoeken of alle markten en/of afnemers zullen terugkeren. Wat is er na de crisis over van het bestaande verdienmodel? Zullen hierin blijvend wijzigingen nodig zijn? Kortom: wat is het “nieuwe normaal” voor de onderneming? Ook bij ondernemingen die het gedurende de crisis heel goed hebben gedaan is dit een complexe vraag en kan het uitwerken van meerdere scenario’s uitkomst en veel inzicht bieden.

Naast een beeld van de waarde van de onderneming, geeft het waarderingsproces ook interessante inzichten in de belangrijke valuedrivers van de onderneming. Dit kan zeker tijdens de Covid-19 crisis veel inzicht bieden aan ondernemers.

Voor vragen of meer informatie neem dan contact op met Guus van Houts (+31 (0)6 48 17 67 40).