Terug
Corporate Finance 19-05-22

Corruptie, u heeft er sneller mee te maken dan u denkt

Wat zijn de risico’s van corruptie en wat kan u doen ter preventie?

Wat zijn de risico’s van corruptie en wat kan u doen ter preventie? Hoe kunt u zeker weten dat de afspraken die uw medewerkers maken de grenzen van wat is toegestaan niet overschrijden? Wat betekent het bijvoorbeeld als uw medewerker akkoord gaat met geldontvangsten van een andere partij dan de partij waaraan u geleverd hebt of als de gegevens aan wie u betalingen doet niet consistent zijn met de gegevens van de (contract)partij zoals u die kent?

Wanneer is er sprake van corruptie?

Corruptie kent een aantal kenmerken:

  • Het doen van betalingen of een belofte om iemand te verleiden tot doen of nalaten
  • Het doen of nalaten is onrechtmatig
  • Het doen van de betalingen of de belofte is onrechtmatig

Denk ook niet te snel dat het allemaal wel meevalt (of in accountantsjargon: niet ‘materieel’ is).  Als een bedrijf iemand € 10.000,- betaalt, om daarmee zeker te stellen dat er een order binnenkomt van één miljoen, dan kan de sanctie bepaald worden op basis van wat dit het bedrijf heeft opgeleverd en niet zozeer op basis van wat dit heeft gekost!
Corruptie kan zich in alle landen en ook in alle branches voordoen. Het is een misverstand om te denken dat dit alleen zal gebeuren in ‘exotische’ landen. Andersom hoeft het ook niet zo te zijn dat het dan per definitie wel het geval is. Maar zaken doen in bepaalde landen en in bepaalde branches kan het risico op corruptie zeker verhogen.

Wat zijn de risico’s voor u en uw organisatie?

Het is om meerdere redenen van belang om te voorkomen dat iemand binnen uw organisatie zich bezig houdt met handelingen die gekwalificeerd kunnen worden als corruptie.

Wat betekent het eigenlijk als u zich onbedoeld inlaat met corrupte praktijken? In ieder geval loopt u dan een reputatierisico, maar de gevolgen van corruptie risico’s kunnen veel ernstiger zijn.  De meeste landen hebben stevige regelgeving op dit gebied. Dat geldt zeker ook voor Nederland, waar zelfs een afzonderlijke  opsporingsunit zich bezig houdt met de aanpak van zowel ambtelijke als niet ambtelijke corruptie. Er zijn ook landen, waar de regelgeving op het terrein van corruptie zogenaamde extraterritoriale werking heeft. Zonder dat u er wellicht erg in heeft, kunnen dergelijke anti-corruptiewetten, zoals de FCPA (Amerika), de UK Bribery Act (Verenigd Koninkrijk) en/of SAPIN II (Frankrijk), dus ook op uw onderneming van toepassing zijn.

Wat kunt en moet u doen?

Het is dus van belang dat iedere onderneming goed in beeld heeft waar corruptierisico’s gelopen worden en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Naast uw eigen geweten, kan de kennis over de diversiteit aan regelgeving een stimulans zijn om voldoende maatregelen te nemen die corruptie voorkomen of op zijn minst bemoeilijken.

Steeds meer (internationale) regelgeving vereist dat bedrijven corruptie proactief voorkomen. Als u internationaal zaken doet, ga dan na of dergelijke bijzondere wetgeving wellicht ook op u van toepassing is. U bent dan bijvoorbeeld verplicht om een corruptierisicoanalyse uit te voeren en om corruptierisico’s in de onderneming te identificeren. Er dienen waarborgen ingebouwd te worden die de risico’s op corruptie beperken. Ons advies is om dergelijke waarborgen in te bouwen, ongeacht of dergelijke regelgeving nu op u van toepassing is of niet. Als u dat heeft gedaan valt u immers ook minder te verwijten, mocht corruptie zich onverhoopt toch hebben voorgedaan.

Daarbij is ook uw wijze van communicatie van belang, zowel intern als naar derden toe. Heeft u als ondernemer voldoende integriteit uitgestraald om uw werknemers te stimuleren te doen wat juist is?.

Advies of ondersteuning nodig?

Indien u het lastig vindt om dergelijke preventieve maatregelen met betrekking tot corruptie op eigen houtje te nemen, dan kunnen onze specialisten van Crowe Foederer u daar uiteraard bij helpen. Neem daarvoor contact op met Han Wijers.

Han Wijers

Han Wijers
Partner forensic services Corporate Finance