Terug
HR Services 15-11-21

Belangrijke wijzigingen 2022

WAZO uitkering

Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om WAZO-uitkeringen (uitkering zwangerschapsverlof, aanvullend geboorteverlof, adoptie- en pleegzorg, ziekte door orgaandonatie, ziekte als gevolg van zwangerschap) op een nieuw nummer inkomstenverhouding aangegeven worden in de aangifte loonheffingen. Het is daarom noodzakelijk dat u het altijd aan ons doorgeeft wanneer u vanuit het UWV een uitkering ontvangt voor een werknemer.

Ook als de werknemer de WAZO uitkering rechtstreeks van het UWV ontvangt, is het van belang dat u dit aan ons doorgeeft. Immers, wij zullen het salaris voor deze periode dan verlagen.


Thuiswerkvergoeding / (vaste) reiskostenvergoeding

De vergoeding is bedoeld als compensatie voor de extra kosten die een werknemer vanwege thuiswerken maakt. Te denken valt aan de kosten van verwarming en koffie. De thuiswerkvergoeding bedraagt maximaal € 2,- onbelast per dag.

De thuiswerkvergoeding kan niet samen met een reiskostenvergoeding worden betaald op dagen dat de werknemer zowel thuis als op de zaak werkt. Er moet dan gekozen worden welke vergoeding er verstrekt zal worden.

Momenteel kan een belastingvrije vaste vergoeding voor het woon-werkverkeer worden verstrekt waarbij mag worden uitgegaan van 214 gewerkte dagen als in een jaar ten minste op 128 dagen naar het werk gereisd wordt. Als de werknemer op minder dan 128 dagen per jaar naar de vaste werkplek reist, is een vaste maandelijkse reiskostenvergoeding niet mogelijk. De reiskosten dienen dan periodiek gedeclareerd te worden.

Werkgevers moeten bijhouden en aan ons doorgeven op hoeveel dagen de werknemers thuis werken, en op hoeveel dagen zij naar de vaste werkplek reizen.

Indien u werknemers heeft die buiten Nederland wonen en/of werken en (deels) thuis werken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.


Gedifferentieerde premie Aof

Vanaf 2022 geldt ook voor de WAO/WIA een gedifferentieerd premiepercentage.

Of het lage of het hoge premiepercentage voor u van toepassing is, staat op de beschikking / mededeling met de gedifferentieerde premiepercentages voor de Whk.


Opschorting verhoogde premie WW bij meer dan 30% overwerk

Werkgevers betalen sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de hoge premie echter met terugwerkende kracht ook geldt bij vaste contracten als de medeweker in een kalenderjaar meer dan 30% heeft overgewerkt. Tijdens de coronacrisis heeft de regering deze regel tijdelijk opgeschort. Vanaf 1 januari 2022 geldt de 30%-toets weer voor alle werkgevers. Uitzondering zijn vaste contracten voor 35 uur of meer per week.


Werkkostenregeling (WKR) 2022

De werkkostenregeling (WKR) is verplicht voor alle werkgevers. Met de WKR kunt u een deel van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers.

Hoe werkt de WKR?

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen of bijdrage Zvw in te houden.

Vrijstellingen

U kunt bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan uw werknemers. Dat geldt bijvoorbeeld voor reiskosten, telefoons of computers. Dit doet u door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Deze gaan niet ten koste van uw vrije ruimte.

Wat verandert er?

Heeft u personeel? U kunt uw werknemers onbelast belonen dankzij de werkkostenregeling (WKR). U mag ook iets vergoeden waar uw werknemers privé voordeel van kunnen hebben. Bijvoorbeeld een sportabonnement of kerstpakket. U mag in 2022 onbelaste vergoedingen geven tot 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom (het loon van alle medewerkers samen), plus 1,18% van de loonsom boven € 400.000. Dit is de vrije ruimte.

De verhoogde vrije ruimte van 2020 en 2021 vervalt in 2022.

040 264 96 10 Vestigingen