Terug
Corporate Finance 30-05-22

10 belangrijke do’s and don’ts bij bedrijfsovernames

In 2021 brak de fusie en overname markt een record met maar liefst een totale overnamewaarde van 5.300 miljard dollar. In 2022 zijn de vooruitzichten nog steeds goed en is het aantal overnames tot op heden hoog, alhoewel kopers wel wat voorzichtiger zijn geworden. De belangrijkste M&A trends voor 2022 zijn vooral te zien in (1) de focus op de versnelling van activiteiten voor bedrijven in de digitale transformaties voor de sectoren digital & technologie, (2) supply chain gedreven M&A, wat inhoudt dat bedrijven steeds meer de zekerheid willen over de eigen toelevering van producten en diensten en minder afhankelijk willen zijn van derden, en (3) als laatste meer focus op ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur), waarbij te zien is dat bedrijven die duidelijke prioriteiten stellen op dit beleid als aantrekkelijker worden gezien.

10 do’s and don’ts

Vanuit onze corporate finance-praktijk komen we tal van do’s en don’ts tegen. Hier hebben we er tien op een rij gezet. Van een irreële verwachting van de verkoopprijs tot en met hulp bij het due diligence-proces.

Don’t: Irreële verwachtingen over de prijs

U kunt het gevoel hebben dat uw bedrijf miljoenen waard is, maar waar is dat op gebaseerd? Onderzoek om de waarde onafhankelijk te kunnen vaststellen, is nodig. Bijvoorbeeld naar verwachte kasstromen na een overname of de waarde van intellectueel eigendom. Vanuit dat onderzoek kan er een reële waardebepaling plaatsvinden. Die past bij uw specifieke organisatie in uw specifieke markt.

Don’t: Laat u niet om de tuin leiden door anderen

Iedereen kent wel iemand die zijn of haar bedrijf naar eigen zeggen voor de hoofdprijs heeft verkocht. Het is de vraag of dat daadwerkelijk zo is.

Don’t: Niet iedere situatie is vergelijkbaar

Overnames zijn altijd maatwerk. Het hangt dus ook af van de markt, van uw positie en het toekomstperspectief van de onderneming wat de prijs wordt.

Do: Maak het bedrijf verkoopklaar

Dat wil zeggen dat u uw bedrijf goed georganiseerd aan de start van het verkoopproces brengt. Zonder rafelrandjes zoals een half geïmplementeerd ERP-systeem of een niet goed lopende administratie. U maakt uw bedrijf verkoopklaar, net zoals u uw huis nog in de verf zet voordat deze op Funda komt.

Don’t: De bedrijfsvoering is nog te afhankelijk van de directeur-grootaandeelhouder

Dat betekent bijvoorbeeld dat, als het bedrijf wordt verkocht, en de DGA vertrekt, de onderneming minder aantrekkelijk is. En waarschijnlijk minder omzet draait. Het bedrijf heeft dus minder toekomstperspectief en zicht op toekomstige kasstromen. Dat doet de waardering geen goed.

Do: Zorg dat problemen zijn opgelost

Bijvoorbeeld onduidelijkheden over van toepassing zijnde cao/pensioenregelingen, het eigenaarschap van het bedrijf of juridische trajecten die nog lopen. Een koper wil bij de due diligence niet een hele hoop lijken in de kast vinden. Dat vermindert zijn zin om het bedrijf te kopen. Het kan zelfs een reden zijn om helemaal af te haken.

Don’t: Onderhandelen met te weinig partijen

Hoe minder opties u heeft, hoe sterker de tegenpartij staat. Vraag is ook, als u met slechts één partij onderhandelt, u wel precies de juiste heeft gevonden. Over het algemeen geldt dat er meer uit de verkoop te halen is als er meerdere partijen bij betrokken zijn als potentiële kopers. In termen van prijs én voorwaarden.

Don’t: Ervanuit gaan dat u de dag na de verkoop kunt stoppen met werken

Dat is namelijk nog maar de vraag. Vaak vragen kopers om aan te blijven om een goede overdracht, bijvoorbeeld van klanten en processen, te waarborgen. Soms wordt het zelfs geëist door de koper, al dan niet via een earn out, om een soepele transitie mogelijk te maken.

Don’t: Te lang en te intensief betrokken blijven na een volledige verkoop

Als de koper u wel weg kan kijken, bent u te lang aangebleven. De koper moet zijn eigen weg vinden met de geacquireerde onderneming. Daar past u niet meer in. U heeft uw bedrijf immers verkocht. Laat uw organisatie los.

Do: Schakel hulp in tijdens het due diligence-onderzoek

U kunt niet overal verstand van hebben. De due diligence kan gaan over de gebieden financiën, fiscaliteit, pensioenen, employee benefits, human resources, juridisch, ICT en commercie. Het is goed op die gebieden specialisten in te schakelen zodat u, als u koper bent, geen kat in de zak koopt. U weet door het (boeken) onderzoek op die gebieden precies wat er speelt in de onderneming die u koopt. En u kunt daarop voortborduren.

Tot slot

Bij Crowe Foederer Corporate Finance hebben wij alle kennis in huis om u te ondersteunen. Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft over een bedrijfsovername, neem dan gerust contact op met een van onze specialisten.