Paul Sniekers RA

Paul Sniekers (1959) is als Registeraccountant (RA) vanaf 1 juli 1990 als vestigingsleider bij Crowe Foederer voor de Limburgse vestiging Roermond. Vanaf 1996 is hij als vennoot verbonden aan Crowe Foederer.

In de jaren 1985 -1990 was hij als Rijksaccountant werkzaam bij de Rijksaccountantsdienst te Maastricht. In 1980 is hij zijn werkzame carrière gestart bij het Verificatiebureau (thans Deloitte non-profit).

De opleiding tot Registeraccountant heeft hij in 1990 afgerond aan de Universiteit van Maastricht. Aansluitend heeft Paul een opleiding tot Milieu-accountant gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Paul is bevoegd tot het afgeven van controleverklaringen bij wettelijke controleopdrachten.

Paul is naast het zijn van een accountant, een vertrouwenspersoon voor zijn cliënten, en behartigt hun belangen.