mr. Berry Croonen

Berry Croonen heeft na zijn studie Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit van Tilburg zijn intrede gedaan in de pensioenwereld. Dit is voor hem een schot in de roos gebleken aangezien hij in het veelomvattende onderwerp ‘pensioen’ zijn interesse voor zowel het civiel-juridische als het financieel-economische vlak uitstekend gecombineerd ziet.

Berry is begonnen als pensioenjurist. In die hoedanigheid heeft hij zich bij verschillende verzekeringsmaatschappijen toegelegd op de inwerkingtreding van de Pensioenwet. Vervolgens is hij enige tijd werkzaam geweest als pensioenadvocaat waarbij hij zich met name heeft gericht op advisering en procesvoering in de algemene pensioenpraktijk. Binnen Foederer Pension & Benefits Consultants houdt Berry zich als pensioenjurist bezig met pensioen juridische thema's binnen collectieve pensioenregelingen zoals wijzigingen van pensioenregelingen en vraagstukken met betrekking tot werkingssfeer pensioenfondsen en medezeggenschap.