mr. Martijn Moonen

Martijn Moonen (1986) is binnen Foederer Pension & Benefits Consultants werkzaam als Arbeidsjurist. Martijn is na zijn masteropleiding Recht & Management aan de Universiteit van Tilburg aan de slag gegaan bij een grote verzekeringsmaatschappij. In de jaren die hij daar heeft gewerkt, heeft Martijn zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Martijn adviseert op alle aspecten die raakvlak hebben met de arbeidsverhouding, van werknemers tot zelfstandigen. Zo begeleid hij werkgevers bij het opstellen van diverse overeenkomsten tot het voeren van ontslagprocedures. Overnames, reorganisaties en herstructureringen en de daarbij behorende arbeidsrechtelijke aspecten zijn hem eveneens niet onbekend. Daarnaast houdt Martijn zich bezig met kwesties aangaande werkingssfeerproblematiek. Martijn streeft zoveel als mogelijk naar het praktisch oplossen van zaken, omdat partijen daar het meest bij gebaat zijn.

Martijn is als lid verbonden aan de Vereniging voor Arbeidsrecht.