drs. Evert Posthoorn

Evert Posthoorn heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Na het behalen van zijn doctoraal bedrijfseconomie in 1980 heeft hij een aantal jaren gewerkt bij de accountantsdienst van een koepelorganisatie voor woningcorporaties. Daarna is hij bij deze organisatie werkzaam geweest als teamleider/stafmedewerker, financieel economisch adviseur en als financieel columnist.

In zijn functie als financieel economisch adviseur heeft hij een grote expertise opgebouwd op het gebied van financiering in de onroerend goed sector, specifieke regelgeving voor woningcorporaties opgelegd vanuit de overheid en het uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en berekeningen met betrekking tot stadsontwikkelingsprojecten.

Op 1 januari 1990 is Evert gestart bij Crowe Foederer. Binnen onze organisatie heeft hij zijn werkzaamheden als financieel economisch adviseur voor woningcorporaties gecontinueerd. Daarnaast heeft hij zich ontwikkeld als all-round adviseur voor het MKB en is hij tevens werkzaam in de controle- en samenstelpraktijk.