Foederer Glow2016 9151

ANBI statusInleiding

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. Onderstaand treft u de informatie aan rondom Stichting Foederer Talentenfonds.

Gegevens instelling

Stichting Foederer Talentenfonds Beukenlaan 60, 5651 CD Eindhoven Postbus 519, 5600 AM Eindhoven Tel.: 040 - 264 96 10 talentenfonds@crowefoederer.nl

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) / fiscaal nummer: 854461954

Omschrijving doelstelling van de ANBI

Stichting Foederer Talentenfonds initieert activiteiten om talenten in de creatieve kunst- en cultuursector en technologische industrie zich te laten ontwikkelen. Door Stichting Foederer Talentenfonds worden op de volgende wijzen fondsen geworven ten behoeve van de uitoefening van haar doelstelling. Lees meer hierover in het beleidsplan van Stichting Foederer Talentenfonds.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Bekijk hier de hoofdlijnen van het beleidsplan en de algemene voorwaarden van Stichting Foederer Talentenfonds.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Foederer Talentenfonds bestaat uit de volgende personen:

Beloningsbeleid


Klik hier om de volledige algemene voorwaarden van Stichting Foederer Talentenfonds te bekijken.

Nieuws over Talentenfonds