ANBI Status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. Onderstaand treft u de informatie aan rondom Stichting Foederer Talentenfonds.

Gegevens instelling

  • Stichting Foederer Talentenfonds Beukenlaan 60, 5651 CD Eindhoven Postbus 519, 5600 AM Eindhoven Tel.: 040 – 264 96 10 [email protected]
  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) / fiscaal nummer: 854461954

Omschrijving doelstelling van de ANBI

Stichting Foederer Talentenfonds initieert activiteiten om talenten in de creatieve kunst- en cultuursector en technologische industrie zich te laten ontwikkelen. Door Stichting Foederer Talentenfonds worden op de volgende wijzen fondsen geworven ten behoeve van de uitoefening van haar doelstelling. 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Foederer Talentenfonds bestaat uit de volgende personen:

  • Johan Daams
  • Bart van de Wijdeven
  • Guus van Houts

Beloningsbeleid

Beloning bestuurders: bestuurders van Stichting Foederer Talentenfonds ontvangen geen financiële beloning voor geleverde diensten. Bij Stichting Foederer Talentenfonds is geen personeel in dienst.

Beleidsplan
Project Moonlight