Talentenfonds

Investeren in talent

Crowe Foederer vindt het belangrijk om in talent te investeren van relaties, medewerkers en haar omgeving. Stichting Foederer Talentenfonds bestaat uit twee hoofdactiviteiten: Foederer Talent Award en Foederer Goede Doelen.

Project Moonlight

Bij een zogenaamde “Moonbounce” worden er radiosignalen vanuit de radiotelescoop in Dwingeloo tegen de maan aan gekaatst: deze komen vervolgens vervormd weer terug naar aarde. In relatie tot het thema van GLOW “Living Colors” zijn er tonen aan het radiosignaal toegevoegd, geïnspireerd op de melodie uit de film ‘Close Encounters of the Third Kind’ (Steven Spielberg, 1977). De lichtshow wordt uiteindelijk bepaald door wat de geluidsgolven ontmoeten op het maanoppervlak. Misschien wel de voetafdruk van Neil Armstrong?

Lees verder

ANBI Status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. Onderstaand treft u de informatie aan rondom Stichting Foederer Talentenfonds.

Lees verder

Beleidsplan

Stichting Foederer Talentenfonds initieert activiteiten om talenten in de kunst- en cultuursector zich te laten ontwikkelen. Door Stichting Foederer Talentenfonds worden  fondsen geworven ten behoeve van de uitoefening van haar doelstelling.

Lees verder