Arbeidsrecht, uw betrouwbare partner

Wij staan u bij in het complexe landschap van arbeidswetgeving en personeelszaken. Of het nu gaat om het opstellen van waterdichte arbeidsovereenkomsten, het navigeren door cao’s en pensioenregelingen, het uitvoeren van due diligence-onderzoeken bij fusies en overnames, het oplossen van arbeidsconflicten, of het opzetten en beheren van medezeggenschapsorganen, ons deskundige team staat klaar om ute adviseren en te begeleiden bij elke stap. Met onze expertise en praktisch advies zorgen we ervoor dat uw belangen beschermd blijven en dat u kunt opereren binnen de grenzen van de wet. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij jouw onderneming kunnen ondersteunen.

 

Due diligence

Wanneer je als ondernemer en/of werkgever een onderneming wilt kopen of juist verkopen, is het essentieel dat jouw belangen tijdens het overnametraject zo goed mogelijk worden behartigd. Vaak is het personeel een belangrijk onderdeel van de onderneming. Het is daarom van belang dat het beeld dat je van de onderneming hebt juist is en dat eventuele risico’s ten aanzien van het verleden en naar de toekomst toe voorafgaand aan de transactie bij jou bekend zijn. Wordt de juiste cao toegepast? Is een verplichte pensioenregeling van toepassing?

Om te voorkomen dat je voor onaangename verrassingen komt te staan na de transactie, kun je een due diligence onderzoek laten uitvoeren. Tijdens een due diligence onderzoek worden alle risico’s van een onderneming in kaart gebracht, zodat je bijvoorbeeld (beter) kunt beoordelen of de onderneming de gevraagde verkoopprijs waard is en/of onder welke voorwaarden de transactie plaats kan vinden.

Team Arbeidsrecht is gespecialiseerd in (vendor) due diligence onderzoeken en helpt bij het in kaart brengen van eventuele risico’s op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, pensioen en employee benefits. Aan de hand van het due diligence onderzoek wordt een duidelijke rapportage opgesteld waarin eveneens aanbevelingen worden geformuleerd en risico’s gekwantificeerd. Op die manier weet je niet alleen wat de risico’s zijn, maar ook hoe je deze kunt voorkomen of beperken om zodoende tot een succesvolle transactie te komen.

Een (vendor) due diligence kan worden uitgevoerd middels een multidisciplinair team van Crowe zodat er ook onderzoek wordt gedaan op het gebied van finance, fiscaal en IT.

Overgang van onderneming

Bij een reorganisatie, overname, fusie of splitsing kan sprake zijn van een overgang van onderneming. De wet regelt dat bij een overgang van onderneming alle betrokken werknemers van de vervreemder automatisch in dienst treden bij de verkrijger met behoud van alle arbeidsvoorwaarden. Zowel de vervreemder als de verkrijger kan dus niet kiezen welke werknemers wel mee overgaan en welke niet.

In de praktijk is het niet altijd even duidelijk of sprake is van een overgang van onderneming zoals in de wet bedoeld. Het is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Wordt de onderneming voortgezet? Blijft de identiteit van de onderneming behouden? Gaan alle activiteiten over of slechts een deel? Gaan alleen werknemers mee over of wordt er ook activa overgenomen?

Wanneer een overgang van onderneming onopgemerkt blijft, kan dit vergaande gevolgen hebben. Des te belangrijker om goed advies in te winnen ten aanzien van deze complexe materie. Team Arbeidsrecht kan voor jou beoordelen of sprake is van een overgang van onderneming. Ook wanneer we tot de conclusie zouden komen dat geen sprake is van een overgang van onderneming, kunnen we ondersteunen bij de eventuele aandachtspunten omtrent het verplaatsen van personeel.

Harmonisatie

Door bijvoorbeeld (een) overname(s) kan de situatie ontstaan dat niet alle werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben. Dit kan om meerdere redenen niet wenselijk zijn. Het zorgt onder andere voor inefficiëntie processen ten aanzien van de (personeels-)administratie. Alvorens in kaart te brengen wat het gewenste beleid is ten aanzien van de (nieuwe) arbeidsvoorwaarden, is het van belang om te weten of, en zo ja welke, arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd kunnen worden. Als dat is onderzocht kan gekeken worden op welke manier arbeidsvoorwaarden zouden kunnen worden geharmoniseerd, wat de voor- en nadelen zijn van de harmonisatie en hoe het uiteindelijke resultaat goed schriftelijk vastgelegd kan worden. Team Arbeidsrecht kan je bij dit gehele traject adviseren.

Snelle re-integratie

Ontdek onze full-service aanpak

Door de nauwe samenwerking met onze HR-collega’s zijn wij in staat u direct te ondersteunen nog veel meer gebieden binnen HR. Onze specialisten kunnen u ondersteunen op gebied van:

  • HR Arbeidsrecht
  • HR advies & talentmanagement
  • HR-technology
  • Loonheffing & sociale zekerheid
  • Pensioen
  • Payroll
  • Vitaal & arbo
  • Global employer services

 

Neem contact op met een van onze experts

Megin van Kempen
Senior arbeidsjurist +31 (0)6 33030941