Pensioenadvies-header

Pensioen voor u en uw werknemers



U merkt dat de pensioenwereld aan het veranderen is. Door vergrijzing en de lage rentestand nemen uw pensioenlasten snel toe. En een hogere AOW- en pensioenleeftijd heeft tot gevolg dat uw pensioenregeling spoedig zal worden aangepast. Pensioenfondsen jagen op niet-aangesloten ondernemingen. Informatieverplichtingen omtrent pensioen nemen toe en u dient verantwoording af te leggen aan uw werknemers over het service- niveau van uw verzekeraar.

Dergelijke pensioenveranderingen zijn vaak juridisch complex en hebben bovendien veelal een groot financieel belang. Om deze veranderingen het hoofd te bieden moet u plannen maken.

  • Plannen om pensioenlasten te verminderen
  • Plannen om pensioenrisico’s te beheersen
  • Plannen om aan alle wetswijzigingen te voldoen, en
  • Plannen om alle veranderingen correct en helder te communiceren.

Op de website van de Foederer Pension & Benefits Consultants vindt u meer inhoudelijke informatie. Ons team van pensioenjuristen, actuarieel analisten en consultants helpt u graag verder om grip op uw pensioenregeling te krijgen.

Ga naar onze Foederer Pension & Benefits Consultants website