Bedrijfsopvolging

BedrijfsopvolgingU overweegt om te stoppen met werken en vertrouwt erop dat familieleden, bijvoorbeeld uw kinderen, de onderneming zullen voortzetten. Maar wat gebeurt er als u komt te overlijden? Moet er dan erfbelasting worden betaald over de waarde van uw bedrijf?

Een belangrijke regeling voor vermindering van de schenk- en erfbelasting is de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). In 2019 kan het ondernemingsvermogen tot een drempelbedrag van ruim 1 miljoen euro volledig van schenk- of erfbelasting worden vrijgesteld. Is het ondernemingsvermogen hoger dan dit drempelbedrag, dan is er een vrijstelling van 83 procent voor het deel van het ondernemingsvermogen dat boven het drempelbedrag komt.

Er zijn verschillende voorwaarden om de BOR te mogen toepassen. Bij schenking gelden hiervoor andere voorwaarden dan bij overlijden. Bijvoorbeeld dat u de onderneming zelf al voor tenminste vijf jaar in bezit moet hebben, als u de aandelen in uw onderneming schenkt. Bij overlijden geldt een bezitseis van één jaar. Een belangrijke voorwaarde bij schenking is verder dat de bedrijfsopvolger(s) minimaal drie jaar werkzaam moet(en) zijn binnen het bedrijf op het moment van schenking. Ook bij overlijden gelden er voor de opvolgers diverse voorwaarden. De meest belangrijke is dat degene(n) die de onderneming voortzet(ten) dat minstens vijf jaar moeten doen.

Bij het bepalen van de vrijstelling wordt er bekeken of er beleggingsvermogen binnen de onderneming aanwezig is. Beleggingsvermogen wordt niet vrijgesteld en hierover dient wél schenk- of erfbelasting te worden betaald.

Dankzij de Bedrijfsopvolgingsregeling kunt u veel belasting besparen. Of u aanspraak op de BOR kunt maken, verschilt per situatie en vereist maatwerk. Onze specialisten van de afdeling Private Cliënts kunnen dit beoordelen.