Audit-header

AuditHet auditteam van Crowe werkt met een risicogerichte controle aanpak.

Wij bieden u een effectieve planning en een efficiënte uitvoering van de audit waarbij onderlinge communicatie centraal staat. Wij werken intensief samen met onze andere disciplines binnen Crowe om u ‘value-for-money’ te leveren tegen concurrerende honoraria.

Daar waar onze controle aanpak risico’s identificeert rond uw automatisering, onderzoeken we deze middels een IT-audit. We brengen de beheersing van uw IT-omgeving in kaart, zodat u de beveiligings-, continuïteits- en reputatierisico’s van uw organisatie kunt beperken tot een acceptabel niveau.

Onder de IT-audit werkzaamheden vallen ook specialistische onderzoeken zoals de waarborging van privacy risico's en voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)-richtlijn.