Risk Consultancy

Risk consultancyAls bestuurder heeft u te maken met verschillende toezichthouders. Zij verwachten dat uw organisatie ‘ in control’ is. Besturen betekent beslissingen nemen. Om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van belangrijke stakeholders moet u als bestuurder voortdurend kansen en risico’s afwegen. Uw stakeholders bepalen daarbij de relevante criteria, zoals: continuïteit, solvabiliteit, veiligheid, duurzaamheid, efficiency, transparantie, reputatie, etc. Onze ervaren consultants ondersteunen u graag bij het samen inventariseren van uw huidige situatie, het in kaart brengen van uw gewenste situatie en het bepalen van een passende weg om daar te komen.

Uw IT-systemen en -processen worden steeds belangrijker en strategischer vanwege de opkomende digitalisering. Daarover 'in control’ zijn vraagt voldoende beheersing van IT-gerelateerde risico's, zoals privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) en cyber security.

Wij kunnen u onder meer van dienst zijn met het:

 • versterken van uw governance-structuur
 • verhelderen van uw doelstellingen en prestatienormen
 • uitvoeren van kans- en risicoanalyses
 • monitoren van het voldoen aan wet- en regelgeving
 • analyseren van uw organisatiestructuur
 • (her-)inrichten van uw processen
 • oplossen van knelpunten in uw bedrijfsvoering
 • bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen uw afdelingen
 • integreren van de onderdelen na een fusie of overname
 • stroomlijnen van uw managementinformatie
 • uitvoeren van interne (financiële, operationele en IT) audits
 • coördineren van uw verbeterinitiatieven
 • onderzoeken van specifieke risico's rond privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) en beveiliging
 • beoordelen van de govenance van de IT omgeving
 • kwaliteitsbeoordeling van (IT) project management en portefeuille
 • in kaart brengen van cyber security risico's van uw organisatie
 • versterken van (IT) beveiligingsmaatregelen.

Bij deze dienstverlening richten wij ons vooral op non-profitorganisaties zoals gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, goede doelenstichtingen, etc..

Nieuws over HR Services