Pensioen & employee benefits

Pensioen & employee benefitsUw verzuimbeheer, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenregeling zijn van groot financieel belang voor u en uw medewerkers en zijn vaak bij verschillende verzekeraars ondergebracht. Het beheer van deze arbeidsvoorwaarden vereist deskundigheid en kost vaak veel tijd. Vanwege de grote financiële belangen en de toenemende zorgplicht is het zaak dat de administratie en communicatie foutloos verlopen.

“Ik twijfel over welke pensioenregeling het beste bij mijn medewerkers past.”
“Ik vraag me af wat de beste verzekering is voor als één van mijn medewerkers iets overkomt.”

Zijn dit problemen waar u als ondernemer vaak tegenaan loopt? Bent u toe aan professionele ondersteuning? Onze adviseurs staan voor u klaar!

Benefits Platform

Het HR Benefits Platform biedt u maximale grip op uw verzuim-, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenregeling. Wij verzorgen het Benefits Platform waardoor uw verzuim-, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenregeling middels één systeem worden geadministreerd, gecommuniceerd en gecontroleerd.

Advies pensioenregeling en verzekerde arbeidsvoorwaarden

Uw pensioenregeling en verzekerde arbeidsvoorwaarden zijn continu aan veranderende wetgeving onderhevig. Ook uw zorgplicht met betrekking tot uw werknemers neemt steeds verder toe. Crowe HR Services adviseert over een breed scala aan (advies) vraagstukken met als specialisatie op juridisch, fiscaal en actuarieel gebied.

Hierbij kunt u denken aan:

  • veranderingen in de pensioenregeling naar aanleiding van veranderende wet- en regelgeving
  • fusies en overnames
  • harmonisatie en implementatie van regelingen
  • verplichtstellingen bij bedrijfstakpensioenfondsen
  • IFRS waarderingen

Daarnaast heeft Crowe HR Services ook ervaren consultants op inkomensgebied. Zij kunnen u onder andere helpen bij advies over oversluiten en verlenging van uw inkomensverzekeringen, aansluiting van uw verzekeringen bij uw verplichtingen vanuit de cao, wetswijzigingen en due diligence onderzoek.

Nieuws over HR Personeel