Arbeidsrecht

ArbeidsrechtCrowe zorgt dat uw arbeidsovereenkomsten up to date zijn geformuleerd

Zoals een juiste formulering van proeftijd- en concurrentiebeding of de correctie aanzegtermijn in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Door nieuwe wet- en regelgeving is het van belang voor de werkgever, dat uw medewerkers voldoen aan de eisen dat het huidige werk aan hen stelt, zodat zij ook in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven. Onze juristen en adviseurs helpen u graag bij specifieke vraagstukken, zoals WIA/WAO, Ziektewet, Wet Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, zieke- en arbeidsongeschikte werknemers en advisering bij ontslag.

Nieuws over Arbeidsrecht