Due diligence

Due diligenceBent u koper? Dan moet u ervoor zorgen dat het verkoopproces zo soepel mogelijk verloopt. Om te voorkomen dat de voorgenomen transactie wordt afgeblazen, is het daarom van belang dat de koper van de juiste informatie wordt voorzien. Crowe assisteert u bij het inrichten van de data room en de correcte informatieverstrekking aan de potentiële koper(s).

Bent u koper, dan wilt u tijdens het onderhandelingsproces graag zekerheid of de door verkoper verstrekte informatie betrouwbaar is. Daarom worden relevante aspecten uit het informatiememorandum tijdens het boekenonderzoek grondig bestudeerd. Dit onderzoek, waarbij onder andere de risico’s van de te kopen onderneming in kaart worden gebracht, wordt due diligence genoemd.

Onze professionals hebben ruime ervaring in het uitvoeren van due diligence onderzoeken en het coördineren van dit proces met andere partijen. Wij rapporteren schriftelijk en nemen de bevindingen van het onderzoek zorgvuldig met u door. Zo krijgt u een goed beeld van de (mogelijke) impact van onjuistheden en risico's binnen de betreffende onderneming. Op basis van deze feiten begeleiden wij u bij het aanpassen van de voorwaarden voor de beoogde transactie.

Dankzij data science kunnen we tijdens het due diligence onderzoek ook data uit voorliggende jaren van de aan te kopen onderneming analyseren, zodat vanuit een benchmark kan worden vastgesteld of het werkkapitaal op de datum van bedrijfsoverdracht een ʻnormaalʼ niveau heeft.