Getty Images 474058722

Quick ScanGezamenlijke sessie

De Quick Scan heeft als doel om in een gezamenlijke sessie tot inzicht te komen van verbeterinitiatieven en draagvlak te creëren voor de te stellen prioriteiten. Vervolgens kan op basis van deze prioriteitenlijst de opdrachtgever besluiten om al dan niet verbetertrajecten in gang te zetten. Waar mogelijk zullen de verbeterinitiatieven worden onderbouwd met een globale kosten/baten indicatie. Tijdens de Quick Scan wordt intensief samengewerkt met de belangrijkste stakeholders van het bedrijf. Meestal zijn dit MT-leden die beslissingsbevoegd zijn.

Verbeterinitiatieven

Eerst wordt de actuele volwassenheid (IST) van uw bedrijf bepaald en besproken met de key stakeholders waar zich de grootste problemen bevinden. Dit zijn zeer intensieve sessies waarbij inzichten worden verkregen door verschillende disciplines samen te brengen. Vervolgens wordt de gewenste maturity (SOLL) bepaald op basis van de gedefinieerde (strategische) doelstellingen.

Om op een gestructureerde wijze van de IST naar de SOLL situatie te komen worden verbeterinitiatieven bepaald. Dit leidt tot een plan met concrete en praktisch haalbare verbetervoorstellen. Op basis van dit plan kan het MT besluiten tot het implementeren van de geïdentificeerde verbetervoorstellen in onafhankelijke projecten. De projecten kunnen geleid en geïmplementeerd worden door onze projectleiders en business consultants.

Deze partnership moeten leiden tot een Kaizen cyclus van verbetering, vernieuwing en innovatie zodat de klant u telkens tot een hoger niveau van haar functioneren en resultaten komt.