Getty Images 497325723 A 72Dpi

ProjectmanagementElke organisatie kent projecten maar veelal worden de doelstellingen niet behaald, worden resultaten niet tijdig opgeleverd of lopen de kosten buiten de budgetten. Wij hebben jarenlange ervaring in het leiden van projecten en zien projectmanagement als een discipline. Projectleiding wordt er niet even bij gedaan, maar is een kerndiscipline binnen projecten.

Werkwijze

Onze werkwijze is gericht op drie pijlers: tijd, geld en kwaliteit. Door op voorhand te werken met een gedragen planning en een helder budget met gespecificeerde kwaliteitskenmerken zijn de kaders bepaald. Vervolgens worden continu risico’s gemanaged en worden stakeholders periodiek geïnformeerd over de status en voortgang van het project. Dit tot en met de afsluiting van het project.

Vier pijlers

De projecten worden geleid vanuit vier pijlers:

  • We hanteren bewezen projectmanagement methoden en -technieken zodat op een gestructureerde en systematisch wijze projecten worden geleid.
  • Sturing wordt gedaan door de stuurgroep maar van veel groter belang is de samenwerking met alle stakeholders.
  • Leiding van het project wordt gedaan vanuit ervaring en charisma. Inspirerend leiderschap is essentieel.
  • Rapportage wordt periodiek gemaakt en mondeling toegelicht aan de stakeholders van het project.

Of het projecten zijn die door ons zijn geïnitieerd of projecten waar u alleen professionele projectleiding zoekt, neem contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden.