Advisory-header

AdvisoryOndernemen betekent beslissingen nemen. Daarbij moet u als ondernemer of bestuurder voortdurend kansen en risico’s afwegen. Bijvoorbeeld bij het selecteren van uw medewerkers, klanten, producten, leveranciers, financiers, samenwerkingspartners of locaties. Uw belangrijkste stakeholders bepalen daarbij de relevante criteria, zoals: continuïteit, rendement, veiligheid, duurzaamheid, efficiency, privacy, uitstraling, beveiliging, reputatie, etc. Onze ervaren consultants ondersteunen u graag bij het samen inventariseren van uw huidige situatie, het in kaart brengen van uw gewenste situatie en het bepalen van een passende weg om daar te komen.

Wij kunnen u onder meer van dienst zijn met het:

 • analyseren van uw bedrijfsmodel
 • herstructureren van uw bedrijfsactiviteiten
 • (her-)inrichten van uw bedrijfsprocessen
 • verhelderen van de verantwoordelijkheden
 • optimaliseren van uw interne werkstandaarden
 • oplossen van knelpunten in uw bedrijfsvoering
 • ontwikkelen van uw data-analyse instrumenten
 • verbeteren van uw prestaties
 • versterken van de onderlinge samenwerking tussen uw afdelingen
 • integreren van de onderdelen na een fusie of overname
 • stroomlijnen van uw managementinformatie
 • coördineren van uw verbeterinitiatieven.

Bij deze dienstverlening richten wij ons vooral op MKB-bedrijven die snel groeien, opereren vanuit meerdere vestigingen en/of meer dan 50 medewerkers hebben.

Nieuws over Advisory